Zmrznutý dážď

Zmrznutý dážď, v leteckom žargóne označovaný ako Ice pellets, predstavuje atmosférický úkaz, pri ktorom padajúce kvapky dážďa zamrzajú ešte pred dosiahnutím zemského povrchu. Tento jav je charakterizovaný prechodom kvapiek dážďa do pevného skupenstva v podobe malých ľadových guľôčok. Zmrznutý dážď je typom zrážok, ktoré sa vyskytujú za určitých meteorologických podmienok, ktoré umožňujú zamrznutie kvapiek v atmosfére ešte pred dotykom s povrchom zeme.

Skratka pre zmrznutý dážď je PL, a je zaradená medzi štandardizované skratky a kódy v súlade s predpismi Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) uvedenými v Dokumente 8400, ktorý definuje štandardy pre používanie skratiek a kódov v leteckých komunikáciách. Tieto štandardy sú dôležité pre jednotné a presné dorozumievanie v leteckom priemysle a prispievajú k bezpečnosti letectva tým, že zabezpečujú jasnú a štandardizovanú komunikáciu medzi leteckými posádkami, leteckými dispečermi a ďalšími príslušnými subjektmi.

Zmrznutý dážď je významný pre bezpečnosť letov, pretože môže vytvoriť ľadové povrchy na kritických častiach lietadla, ako sú krídla, ktoré môžu ovplyvniť jeho letové vlastnosti. Lietadlá musia byť schopné zvládnuť zrážky s zmrznutým dážďom a piloti musia byť informovaní o tejto meteorologickej situácii, aby mohli prijať potrebné bezpečnostné opatrenia a zabezpečiť bezproblémový priebeh letu.

Zmrzlý déšť – Ice pellets

Ice pellets má skratku PL. PL (Ice pellets) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *