Radarové sledovanie

Radarové sledovanie v leteckom priemysle: Radarové sledovanie, známe aj ako radar monitoring, je technológia využívajúca radar na poskytovanie dôležitých informácií o leteckých vozidlách. Táto metóda …

Radarová stopa

Radarová stopa v leteckých systémoch: Radarová stopa, známa aj ako radar track position, je dôležitým pojmom v leteckých operáciách. Ide o počítačom extrapolovanú polohu, ktorá …

Radarové priblíženie

Radarové priblíženie predstavuje špecifický letecký postup, pri ktorom je lietadlo v konečnej fáze pristátia riadené leteckým dispečerom pomocou radarových informácií. Tento postup je nevyhnutný v …

Prehľadový radar

Prehľadový radar je špecializované radarové zariadenie používané v leteckej technike na určovanie polohy lietadla vzhľadom na vzdialenosť a azimut. Tieto sofistikované systémy sú základným kameňom …

viacúčelový radar

Multimódový radar, známy aj ako viacúčelový radar, je pokročilý radarový systém, ktorý má schopnosť prevádzky v rôznych režimoch a frekvenciách. Táto flexibilita umožňuje radaru vykonávať …

Radarový riadiaci

Radarový riadiaci je kľúčovou postavou v leteckej doprave, zodpovednou za riadenie letového prevádzkového prostredia pomocou radarových technológií. Títo profesionáli majú špecifické kvalifikácie a skúsenosti potrebné …

Radarový rozstup

Radarový rozstup je kritickým pojmom v leteckej doprave, ktorý zohľadňuje bezpečný odstup medzi lietadlami, ktoré sú sledované pomocou radarových zariadení. Ide o špecifický vzdialenostný parameter, …

Radarové zobrazenie

Radarové zobrazenie je kľúčovým prvkov vo svete leteckej technológie, umožňujúcim vizualizáciu dôležitých informácií o polohe a pohybe lietadiel. Ide o elektronické zobrazenie dát, ktoré boli …

radar signature

Radarový podpis, známy aj ako radarová signatúra, je dôležitým pojmom v leteckom priemysle a vo vojenských operáciách. Tento termín sa odvoláva na mieru, do akej …

Sekundárny radar

Sekundárny radar, známy aj ako SSR (Secondary Surveillance Radar), je letecký radarový systém, ktorý sa vyznačuje špeciálnou technológiou vysielania a prijímania rádiových signálov. Oproti klasickým …

Radarové vedenie

Radarové vedenie alebo Radar vectoring predstavuje dôležitú techniku v leteckej navigácii, pri ktorej je lietadlo navigované pomocou radarového systému. Táto technika je kľúčová pre bezpečné …

Radarové riadenie

Radarové Riadenie – Radar Control Radarové riadenie predstavuje kľúčovú službu v letovej prevádzke, ktorá využíva informácie získané z radarových systémov na monitorovanie a riadenie pohybu …

Radarový kontakt

Radarový kontakt, v odbornom jazyku označovaný ako Radar contact, predstavuje situáciu, ktorá nastane, keď je radarová poloha určitého lietadla na radarovom zobrazení viditeľná a identifikovaná. …

Radarové rušenie

Radarové rušenie, v odbornom jazyku označované ako Radar clutter, predstavuje viditeľný výskyt nežiaducich signálov na radarovom zobrazení. Tieto signály môžu pochádzať z rôznych zdrojov a …

Radarové pracovisko

Radarové pracovisko, známe aj ako Radar unit v anglickom leteckom odbornom slovníku, je neoddeliteľnou súčasťou letových prevádzkových služieb. Je to špecializovaná časť pracovnej jednotky, ktorá …

radiovýškoměr

Radiovýškoměr, známy aj ako radarový altimetr, je zariadenie používané v letectve na meranie nadmorskej výšky lietadla nad povrchom zeme. Tento sofistikovaný prístroj využíva radarovú technológiu …

Radarová služba

Radarová služba je kľúčovým pojmom v leteckom svete, ktorý sa vzťahuje k poskytovaniu služieb prostredníctvom radarových systémov. Ide o technológiu, ktorá umožňuje sledovať pohyb lietadiel …

Radarová mapa

Radarová mapa, alebo inak nazývaná Radar map, predstavuje dôležitý nástroj v leteckom priemysle, ktorý poskytuje pohotové zobrazenie vybraných prvkov. Táto technológia využíva rádiové vlny na …

Primárny radar

Primárny radar je letecký odborný výraz, ktorý označuje radarový systém využívajúci odrazené rádiové signály na sledovanie polohy a pohybu lietadiel vo vzduchu. Tento systém je …

smerový radar

Smerový radar, známy aj ako beam radar, je sofistikovaný radarový systém používaný v leteckých operáciách na sledovanie a identifikáciu cílových objektov. Tento typ radaru je …

Rádiolokátor

Rádiolokátor – Radar Radar, skratka pre RAdio Detection And Ranging, je elektromagnetický systém používaný v leteckej a vojenskej technológii na detekciu, lokalizáciu a sledovanie objektov …