Sekundárny radar

Sekundárny radar, známy aj ako SSR (Secondary Surveillance Radar), je letecký radarový systém, ktorý sa vyznačuje špeciálnou technológiou vysielania a prijímania rádiových signálov. Oproti klasickým primárnym radarovým systémom, ktoré len pasívne prijímajú signály od objektov vo vzduchu, sekundárny radar umožňuje aktívne identifikovať a sledovať lietadlá pomocou spolupráce viacerých radarových staníc.

Princíp fungovania sekundárneho radaru spočíva v tom, že jedna radarová stanica, nazývaná interrogátor, vysiela špeciálny dotazovací signál do vzduchu. Tento signál je zachytený a následne zodpovedaný inými lietadlami vybavenými tzv. transpondérmi. Transpondéry sú elektronické zariadenia nainštalované na palube lietadiel, ktoré automaticky reagujú na dotazy z radaru. Keďže každé lietadlo má unikátny identifikačný kód, ktorý sa posiela spolu s odpoveďou, sekundárny radar dokáže presne identifikovať konkrétne lietadlo, ktoré odpovedá na dotaz.

Vďaka sekundárnemu radaru je možné získať dôležité informácie o lietadle, ako je jeho identifikácia, výška, rýchlosť a ďalšie údaje, ktoré sú kritické pre riadenie leteckej prevádzky. Tento systém sa používa na kontrolu leteckej bezpečnosti, sledovanie leteckej dopravy a pri riadení leteckej navigácie.

Sekundárny radar je kľúčovým nástrojom v modernom leteckom riadení, umožňujúcim kontrolórom leteckej prevádzky presné a spoľahlivé sledovanie pohybu lietadiel vo vzduchu. Jeho schopnosť presnej identifikácie a sledovania lietadiel robí z neho dôležitý nástroj pre riadenie leteckej dopravy na celom svete.

Radarový systém, v němž radiový signál vyslaný z radarové stanice spouští vysílání radiového signálu z jiné stanice.

Radarový systém pracujúci tak, že rádiový signál vyslaný z jednej radarovej stanice vyvolá vyslanie rádiového signálu z inej stanice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *