Čas v letectve

  • Druhy času – UTC, LMT, letný miestny čas, časové pásma, dátumová čiara
  • Prevody časov, určenie západu a východu slnka, súmrak a svitanie, civilný rok

V letectve je čas dôležitým faktorom pre plánovanie letových operácií a navigáciu. Existujú rôzne druhy času, ktoré sa používajú v letectve a sú dôležité pre koordináciu medzi rôznymi geografickými oblasťami.

UTC (Koordinovaný svetový čas)

UTC je globálny štandardizovaný čas, ktorý sa používa v letectve a iných odvetviach na medzinárodnej úrovni. Je to referenčný časový štandard, ktorý je založený na atomových hodinách a nemá žiadne letné časové zmeny ani časové pásma.

LMT (Miestny slnečný čas)

LMT je miestny slnečný čas, ktorý je založený na pozícii Slnka na miestnej oblohe. Každé miesto na Zemi má svoj vlastný miestny čas, ktorý sa líši od UTC v závislosti na geografickej polohy. LMT sa môže líšiť v rôznych časových pásmach.

Letný miestny čas

Letný miestny čas (DST) je časová úprava, ktorá sa používa vo niektorých oblastiach počas letného obdobia. Počas DST sa čas posunie o jednu hodinu dopredu, aby sa využila viac denného svetla. Toto opatrenie sa používa na posunutie času a dosiahnutie lepšej zhody so slnečným svetlom.

Časové pásma a dátumová čiara

Zem je rozdelená do rôznych časových pásiem, ktoré zahŕňajú šírku zemepisných polôh. Každé časové pásmo má svoje vlastné miestne časy, ktoré sa líšia vzhľadom na UTC. Dátumová čiara je imaginárna línia, ktorá rozdeľuje svet na dve polovice a určuje zmenu dátumu.

Prevody časov

Pri letectve je dôležité vedieť, ako prevádzať čas medzi rôznymi časovými pásmy a druhmi času. Existujú rôzne nástroje a tabuľky, ktoré umožňujú pilotom a letovým dispečerom vykonávať tieto prevody presne.

Určenie západu a východu slnka, súmrak a svitanie

Pri plánovaní letov je dôležité poznať časy západu a východu slnka, súmraku a svitania. Tieto informácie sú dôležité pre určenie dostupnosti svetla počas letu a vplyvajú na viditeľnosť a bezpečnosť letu.

Civilný rok

Civilný rok je kalendárny rok, ktorý sa používa na meranie časového úseku pre civilné operácie v letectve a iných odvetviach. Začína 1. januárom a končí 31. decembrom a je základom pre plánovanie letových operácií, údržbu a iné časovo citlivé aktivity v letectve.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥