Čas sólového letu

Letecký odborný výraz Solo flight time sa v slovenčine prekladá ako Čas sólového letu. Tento termín označuje dobu letu, počas ktorej je pilot-žiak jedinou osobou …

Dráha pre rolovanie za letu

Letová taxi dráha Letová taxi dráha je špecifickým úsekom letiska, ktorý je vyhradený pre rolovanie vrtuľníkov vo vzdušnej blízkosti zeme. Tento pás na zemi je …

Etapa letu

Etapa letu, známa aj ako route stage, je dôležitým pojmom v leteckej terminológii, ktorý označuje konkrétnu časť letu alebo celý let bez potreby mezipristátia. Počas …

Fáza letu na trati

V leteckom priemysle sa termín En route phase používa na označenie časti letu od ukončenia fázy vzletu a počiatočného stúpania po začiatok fázy priblíženia a …

Status letu

Stav letu, často označovaný ako Flight status, je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle. Predstavuje označenie, či konkrétne lietadlo vyžaduje špeciálne zaobchádzanie zo strany letových prevádzkových …

Rolovania za letu

Termín Air-taxiing v leteckom svete označuje pohyby vrtuľníkov alebo vozidiel schopných vertikálneho vzlietania a pristávania (VTOL) nad povrchom letiska s minimálnym účinkom na povrch. Počas …

Dráha letu

Letecký Odborný Výraz: Dráha letu (Course Line) Dráha letu, známa tiež ako kurzová čiara, je kľúčovým pojmom v leteckej navigácii. Predstavuje imaginárnu čiaru v priestore, …

osa letu

Letecký Odborný Výraz: Center Line V letectve je termín center line dôležitým pojmom, ktorý sa týka presnej osi letu lietadla. Táto os sa nachádza v …

Profil letu

V leteckej terminológii sa pojem Profile odnáša na pravouhlý priemet dráhy letu alebo jej časti na zvislú rovinu, ktorý obsahuje nominálnu trať lietadla počas letu. …

Čas letu

Čas letu je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý presne definuje obdobie, počas ktorého je lietadlo v pohybe od okamihu, kedy sa prvýkrát rozbehol s …