Čas letu

Čas letu je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý presne definuje obdobie, počas ktorého je lietadlo v pohybe od okamihu, kedy sa prvýkrát rozbehol s cieľom vzlietnuť, až po moment, keď naposledy zastaví na konci daného letu.

Tento časový údaj je základným meradlom pre letovú prevádzku a riadenie. Je dôležité sledovať a zaznamenávať čas letu s presnosťou, pretože zohľadňuje celkový čas, ktorý letadlo strávi v lete, či už ide o krátke vnútroštátne lety alebo dlhé medzinárodné trasy.

Čas letu sa začína považovať od momentu, kedy sa lietadlo začne pohybovať po dráhe a končí v okamihu, keď úspešne pristane na letisku cieľového miesta. Tento čas zahŕňa všetky fázy letu, vrátane vzletu, kľúčových fáz letu vo vzduchu a pristátia. Je to doba, počas ktorej sú všetky systémy lietadla aktívne a plne v prevádzke, aby zabezpečili bezpečný let a pristátie.

Presné sledovanie času letu je nevyhnutné pre plánovanie leteckej prevádzky, odhad spotreby paliva, riadenie personálu a zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich. Záznamy o čase leteckých operácií sa starostlivo uchovávajú a analyzujú, aby sa zlepšila efektívnosť letového prevádzkovania a zvýšila celková bezpečnosť leteckej dopravy.

Celková doba od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposled zastaví na konci tohoto letu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥