Vyhlásené dĺžky

V leteckých operáciách sú vyhlásené dĺžky (Declared distances) kľúčovým faktorom pre bezpečný vzlet a pristátie lietadiel na letiskách. Tieto dĺžky sú dôkladne preskúmané, vyhodnotené a vyhlásené pre každú vzleto-priestorovú dráhu (RWY) na letisku. Sú základnými hodnotami, ktoré riadia letecké operácie, najmä pri zložitých poveternostných podmienkach alebo pri prevádzke väčších lietadiel.

a) Použiteľná dĺžka rozjazdu (TORA) – TORA predstavuje dĺžku vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú pre rozjazd lietadla pri vzlete. Je to kritická hodnota, ktorá zabezpečuje, že lietadlo má dostatok priestoru na získanie potrebnej rýchlosti na vzlet, bez ohľadu na akékoľvek prekážky alebo zrážky.

b) Použiteľná dĺžka vzletu (TODA) – TODA predstavuje použiteľnú dĺžku rozjazdu, ktorá je zväčšená o dĺžku predpolia, ak je takéto predpole definované. Táto hodnota zohľadňuje potrebu väčšej dĺžky pri vzlete, aby sa lietadlo dostalo na bezpečnú výšku, najmä pri zhoršených poveternostných podmienkach alebo pri ťažkých lietadlách.

c) Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu (ASDA) – ASDA je dĺžka rozjazdu, ktorá je zväčšená o dĺžku dojazdovej dráhy, ak je takáto dojazdová dráha zriadená. Táto hodnota je dôležitá pre prípad, že lietadlo potrebuje prerušiť vzlet a zastaviť sa na dráhe. Bezpečná dĺžka je nevyhnutná, aby sa zabezpečilo bezpečné zastavenie lietadla v prípade núdzového prerušenia vzletu.

d) Použiteľná dĺžka pristátia (LDA) – LDA je dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú na dojazd pristávajúceho lietadla. Táto hodnota je rozhodujúca pre bezpečné pristátie lietadla, pretože zabezpečuje dostatok priestoru na brzdenie a bezpečné zastavenie na dráhe, najmä pri krátkych pristávacích dráhach alebo pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Pre pilotov a letecké posádky je nevyhnutné poznať a rešpektovať vyhlásené dĺžky pre každú dráhu, na ktorej lietadlo operuje. Tieto hodnoty sú dôkladne študované a nasledujú sa v prípade každej leteckej operácie, aby sa zabezpečila bezpečnosť pre všetkých na palube lietadla.

Vyhlášené délky (uvést RWY) – Declared distances (specify RWY)

a) Použiteľná dĺžka rozjazdu (TORA) – dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a vhodnú pre rozjazd lietadla pri vzlete. b) Použiteľná dĺžka vzletu (TODA) – použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku predpolia, ak je zriadené. c) Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu (ASDA) – použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku dojazdovej dráhy, ak je zriadená. d) Použiteľná dĺžka pristátia (LDA) – dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a vhodnú na dojazd pristávajúceho lietadla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *