Predpísané kroky predletovej prehliadky

Smer predletovej prehliadky a jej postupné predpísané kroky:

1. Prekryt za kabínou

 • Prídavná palivová nádrž – nepresakuje;
 • Odkalenie prídavnej palivovej nádrže – kontrola;
 • Plniaci otvor – viečko dotiahnuté;
 • Olej v reduktore – naplnený;
 • Prelínanie oleja – kontrola;
 • Brzda rotora – normálna účinnosť;
 • Ohybné vedenia (elektro) – kontrola;
 • Okraje spojovacích plechov (v kardane) – bez prasklín;
 • Teplotné prúžky (3 ks) – v norme, bez zmeny farby;
 • Snímač statického tlaku – čistý, neupchatý;
 • Výstražné svetlá – svietia;
 • Konce riadiacich tiahel – voľné, bez vôlí;
 • Spoje oceľových trubiek – bez prasklín;
 • Všetky spoje – dotiahnuté, kontrola farby;
 • Prekryt – zavrieť.

2. Pravá strana motora

 • Kanál prívodu vzduchu – upevnený;
 • Klapka ohrevu karburátoru – upevnená;
 • Kryt chladenia – bez prasklín;
 • Elektrické svorky – upevnené;
 • Presakovanie paliva – žiadne;
 • Vstup olejového chladiča – kontrola;
 • Olejové vedenie – inštalácia bez presakovania a odrenín;
 • Systém sania – bez prasklín;
 • Všeobecný stav motora – kontrola;
 • Stav remeňov (kostra) – kontrola;
 • Vpravo vpredu:
 • Ohybné vedenie – neprasknuté, matice dotiahnuté;
 • Zvarené okraje – bez prasklín;
 • Riadenie chvostovej vrtuľky – neprekrížené;

3. Zadná časť motora

 • Matica chladiaceho ventilátora – dotiahnutá, nepootočená;
 • Chladiaci ventilátor – bez prasklín;
 • Lopatky ventilátora – bez prasklín;
 • Teplotné prúžky – dolné ložisko (2 ks) -20 F rozdiel od horného ložiska;
 • Dolné ložisko – bez presakovania alebo porušenia tesnenia;

4. Chvostové plochy

 • Poťah stabilizačnej plochy – bez prasklín;
 • Uchytenie – dotiahnuté;
 • Polohové svetlo – skontrolovať;

5. Chvostová vrtuľka

 • Zadné ohybné vedenie – bez prasklín, matice dotiahnuté;
 • Teplotné prúžky na reduktore – v normále;
 • Hladina oleja – skontrolovať;
 • Dno detektoru triesok – svetlo svieti;
 • Listy – čisté, bez poškodenia a prasklín;
 • Konce tiahel – voľné, bez vôlí;
 • Kývne ložisko – voľné, bez vôlí;
 • Kývna guľa – voľná, bez vôlí;
 • Riadiaci hriadeľ – voľný, bez vôle;

6. Chvostový kužeľ

 • Nity – bez vôle;
 • Poťah – bez prasklín alebo preliačenín;
 • Zábleskové svetlo – skontrolovať stav;
 • Anténa – skontrolovať stav;
 • Upevňovacie skrutky – podoťahované;

7. Ľavá strana motora

 • Kryt chladenia – bez prasklín;
 • Systém sania – bez prasklín;
 • Olej v motore – objem 4-6 qts;
 • Palivový čistič – odpad;
 • Tiahlo plynu – funkčné;
 • Akumulátor a relé – zaistené;
 • Napnutie remeňa alternátora – skontrolovať;
 • Oceľový rám – bez prasklín;
 • Všeobecný stav motora – skontrolovať;

8. Hlavná palivová nádrž

 • Presakovanie – žiadne;
 • Množstvo paliva – skontrolovať;
 • Plniaci otvor – viečko dotiahnuté;
 • Odpad – skontrolovať;

9. Nosný rotor

 • Listy – čisté, bez prasklín a poškodenia;
 • Manžeta nastavovania listov – bez presakovania;
 • Hlavné závesové čapy – matice dotiahnuté;
 • Všetky konce tiahel – voľné, bez vôlí;
 • Matice zoriaďovacích tiahel – dotiahnuté;
 • Zaisťovacie drôty na zoriaďovacích tiahlach – zaistené;
 • Všetky upevnenia – dotiahnuté;
 • Ložiská riadiacej dosky – bez vôlí;

10. Ľavá strana trupu

 • Batožinový priestor – skontrolovať;
 • Kolektívne riadenie – skontrolovať;
 • Upínacie pásy – upevnené;
 • Dvere – celkový stav a zatváranie kľučky;
 • Zaistenie dverí závlačkami – vykonané;
 • Pristávacie zariadenie – skontrolovať;
 • Polohové svetlá – skontrolovať;

11. Predná časť

 • Celkový stav a čistota predného skla – skontrolovať;
 • Otvor ventilácie – čistý;
 • Pristávacie svetlá – skontrolovať;
 • Pitotova trubica – čistá a voľná;

12. Pravá strana trupu

 • Pravé pristávacie zariadenie – skontrolovať;
 • Zaistenie pravých dverí závlačkami – vykonané;
 • Batožinový priestor – skontrolovať;

13. Priestor kabíny

 • Množstvo paliva – skontrolovať so zapnutým hlavným vypínačom na ukazovateli palivomeru;
 • Voľné predmety – vytiahnuť všetko náradie a voľné predmety;
 • Upínacie pásy – kontrola stavu;
 • Prístroje, spínače, zariadenia – kontrola stavu;

POZOR: Ak letíte samostatný let (sólo), zapĺňajte najskôr ľavý batožinový priestor pred použitím batožinového priestoru pod pravou sedačkou.

POZOR: Piloti s menšou telesnou výškou môžu používať chrbtovú podušku, aby dosiahli na riadenie v plnom rozsahu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥