Riadená oblasť

Riadená oblasť, skrátene CTA (z anglického Control Area), predstavuje určený vzdušný priestor v leteckej navigácii, ktorý sa nachádza nad stanovenou výškou nad zemou. Táto oblasť …

Nie pred, nie skôr

V leteckom kontexte sa termín Not before, v preklade Nie pred alebo Nie skôr, používa na určenie časového obdobia, počas ktorého nie je možné vykonať …

Indikácia polohy

Indikácia polohy, v leteckom kontexte známa ako Position Indication, je vizuálne označenie polohy letadla, letištného mobilného prostriedku alebo iného objektu vo forme symbolu alebo inou …

Chicagský dohovor

Chicagský dohovor predstavuje kľúčový dokument v oblasti medzinárodného civilného letectva. Oficiálne známy ako Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, bol tento historický dokument podpísaný v Chicagu …

Zrušiť, alebo zrušené

V leteckom priemysle sú situácie, kedy je nevyhnutné zmeniť alebo zrušiť plánované lety z rôznych dôvodov. Termíny zrušiť a zrušené majú zásadný význam v tejto …

zameriavacie senzor

Zameriavacie senzory predstavujú kľúčovú technológiu v moderných vojenských a leteckých systémoch. Tieto senzory sú navrhnuté na identifikáciu, sledovanie a zameriavanie cieľov s vysokou presnosťou. Ich …

Základňa oblačnosti

Základňa oblačnosti je dôležitým meteorologickým termínom, ktorý označuje výšku, na ktorej sa nachádzajú najnižšie viditeľné oblaky v atmosfére. Táto hodnota je významná pre pilotov, lebo …

vynútené pristátie

V leteckom priemysle je výraz emergency landing často spojený s neplánovaným pristátím lietadla v prípade vážneho zlyhania alebo iných urgentných situácií, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť …

technické služby

Inžinierske služby predstavujú kľúčovú súčasť leteckého priemyslu, zohrávajúc dôležitú úlohu v návrhu, vývoji, výrobe, údržbe a bezpečnosti lietadiel a súvisiacich technologických systémov. Tieto služby sú …

schopnosť spolupráce

Interoperabilita je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje schopnosť rôznych leteckých systémov, technológií alebo zariadení pracovať spoločne bez problémov. Ide o schopnosť rôznych komponentov …

Protivzdušná obrana PVO

Protivzdušná obrana (PVO), známa aj pod anglickým názvom Air Defense, je kľúčovou súčasťou národnej bezpečnosti mnohých štátov. Ide o systém a stratégiu, ktoré majú za …

prioritné ovládanie

Priority Control, často nazývané aj Prioritné ovládanie, je kritickým prvkom v leteckých systémoch, ktorý umožňuje zjednodušený prístup k niektorým systémovým ovládačom. Tento termín sa často …

ochrana proti oslneniu

Stínidlo proti oslneniu, často nazývané aj ochrana proti oslneniu alebo ochranný štít, je dôležitou súčasťou interiéru letadla, ktorá má kľúčovú úlohu pri minimalizovaní oslnenia pilotov …

obranný systém?

Protimetový systém, často nazývaný aj obranný systém, je technologický komplex zariadení a taktík navrhnutých na ochranu letúna alebo iného vojenského vozidla pred rôznymi druhmi hrozieb, …

námorná pechota

U. S. Marine Corps, zvaný aj námorná pechota Spojených štátov (USMC), je jednou zo šiestich vetiev ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Námorná pechota je špeciálna …

motor s turbodúchadlom

Motor s turbodúchadlom, technicky označovaný ako turbofan engine, je pokročilý typ leteckého motora, ktorý je bežne používaný v súčasných komerčných lietadlách. Tento motorový systém kombinuje …

Lietadlo s pohonom vztlaku

Lietadlo s pohonom vztlaku, technicky známe ako Powered-lift, predstavuje špecifický typ lietadla, ktoré je schopné vykonávať vertikálny vzlet, vertikálnu pristávaciu operáciu a lietanie pri nízkej …

letecké súboje stíhačiek

Letecké súboje stíhačiek, známe aj ako dogfighting, predstavujú vzrušujúci a strategický aspekt vojenských operácií v leteckom prostredí. Tieto súboje majú bohatú históriu, ktorá siaha až …

laserový diaľkomer

Laserový diaľkomer, známy aj ako laserový merací prístroj alebo laserový merací zariadenie, je zariadenie používané na presné meranie vzdialenosti medzi dvoma bodmi v prostredí pomocou …