Prístrojová doba

Prístrojová doba – Instrumentálna doba Prístrojová doba, známa aj ako pozemná prístrojová doba, je kľúčovým pojmom v leteckej terminológii, ktorý sa týka času stráveného lietadlom …

Prevodné vrstva

Prevodná vrstva – Transition Layer Prevodná vrstva predstavuje vzdušný priestor medzi prevodnou nadmorskou výškou a prevodnou hladinou. Je to kľúčový pojem v leteckej terminológii, ktorý …

Praporová poloha

Praporová poloha – Feathered Pitch Praporová poloha označuje nastavenie uhla listov vrtule, ktoré je špecifikované v príslušnej príručke pre vrtuľu. Toto nastavenie, keď lietadlo letí …

odbavovacia plocha

Odbavovacia plocha – Apron Odbavovacia plocha je v leteckom prostredí definovaná ako vymedzená plocha na letisku, ktorá je určená na umiestnenie lietadiel pred začiatkom alebo …

kilogramy

Kilogramy – Kilogrammes Kilogramy sú jednotkou hmotnosti a hmotnostného merania, ktorá je široko používaná po celom svete. V angličtine sú označované ako kilogrammes. Táto metrická …

Centimeter

Centimetr – Centimetre Centimetre má skratku CM. CM (Centimetre) patrí medzi skratky a kódy, ktoré sú dôležité pre letecké odvetvie. Tieto štandardizované kódy a skratky …

VKV kurzový maják

VKV kurzový maják (ILS) (uvést RWY) – Localizer (ILS) (specify RWY) VKV kurzový maják (Localizer) je kľúčovým navigačným prvkov v leteckom prostredí a je súčasťou …

Polohový rádiomajákov

Polohový radiomaják (Locator) je dôležitým navigačným prvkom v leteckom prostredí. Ide o bod na zemi, ktorý je identifikovaný určitým rádiomajákom alebo signálom. Tieto polohové radiomajáky …

Uhol nastavenia

Úhol nastavenia (Pitch Setting) predstavuje nastavenie lopatiek vrtule určené uhlovým postavením lopatiek, meraným spôsobom a na polomeru, ktoré sú stanovené výrobcom a špecifikované v príslušnej …

Prízemný účinok

Prízemný účinok je letecký termín, ktorý označuje zvýšený vztlak alebo výkonnosť, ktorú zažíva vrtuľník alebo iné VTOL (Vertical Takeoff and Landing) lietadlo, keď sa nachádza …

Priemerný, stredný

Průměrný, střední – V leteckom kontexte je průměrný dôležitým pojmom, ktorý sa používa na meranie hodnôt alebo vlastností v štatistických analýzach a výpočtoch. Průměr reprezentuje …

Požiadavky

Požiadavky sú základným pilierom v leteckom priemysle, ktorým sa zabezpečuje bezpečnosť, spoľahlivosť a výkon lietadla. Tieto požiadavky predstavujú súbor noriem, pravidiel a technických špecifikácií, ktoré …

zadný pomocný rotor

Zadný pomocný rotor je kľúčovým komponentom vrtuľníka, ktorý hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní stability a riadenia počas letu. Tento rotor je tiež známy pod názvami …

ŠTÁT VÝROBY

Štát výroby je dôležitým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje krajinu alebo štát, pod jehož právomocou a zodpovednosťou organizácia spadá, ktorá je zodpovedná za konečnú …

majiteľ procesu

Majiteľ procesu je kľúčovým pojmom v leteckom odbore, označujúcim osobu, ktorá je poverená výkonným riaditeľom ako hlavný riešiteľ určitého procesu. V rámci leteckých operácií je …

Bod B systému ILS

Bod B systému ILS (Instrument Landing System) je dôležitý letecký termín, ktorý označuje konkrétny bod na sestupovej dráhe, používanej v systéme ILS. ILS je sofistikovaný …

zasiahnuť tank

Termín zasiahnuť tank je vo vojenskom kontexte kľúčovým výrazom, ktorý označuje akciu, kedy je tank poškodený alebo zneškodnený vojenskými silami protivníka. Táto operácia môže mať …

veľké lietadlo

Termín veľké lietadlo sa používa na označenie lietadla, ktoré spĺňa určité kritériá týkajúce sa veľkosti a hmotnosti. Podľa medzinárodných štandardov sa veľkým lietadlom rozumie letoun …

rám kokpitu

Termín rám kokpitu, známy aj ako canopy bow frame, je dôležitou súčasťou leteckého kokpitu, ktorá hrá kľúčovú úlohu v bezpečnosti a štruktúre lietadla. Rám kokpitu …

predné kabína

Termín predná kabína, známy aj ako forward cockpit, sa používa v leteckom priemysle na označenie časti lietadla, kde sa nachádza pilotov sedadlá a riadiace pulty. …

letové vlastnosti

Letové vlastnosti, známe aj pod názvom schopnosti alebo capabilities, predstavujú kľúčové charakteristiky a schopnosti leteckých prostriedkov. Tieto vlastnosti zahŕňajú široké spektrum aspektov, ktoré ovplyvňujú schopnosť …