North-north-west

Sever-severozápad (skratka NNW) je špecifický letecký termín, ktorý označuje smer pohybu objektu od severu k severozápadu. V leteckých operáciách je presné určenie smeru letu kľúčové …

North-north-east

Sever-severovýchod (skratka NNE) je komplexný letecký termín, ktorý definuje smer pohybu objektu, pričom tento pohyb sa odohráva medzi severným a severovýchodným smerom. Tento špecifický smer …