Robinson R22 – časť 2

Predletová prehliadka Robinson R22

Predletová prehliadka je dôležitou súčasťou prípravy na let s vrtuľníkom Robinson R22. Je to kontrolný proces, ktorý pilot vykonáva pred každým letom, aby sa uistil, že vrtuľník je v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave. Nasledujú základné body, ktoré by mali byť zahrnuté v predletovej prehliadke:

  1. Vizuálna kontrola: Prehliadajte trup vrtuľníka a pozorujte prítomnosť akýchkoľvek viditeľných poškodení alebo deformácií. Skontrolujte aj chvostový rotor, hlavný rotor a ich listy.
  2. Nádrže paliva: Skontrolujte, či sú nádrže paliva dostatočne naplnené a či nie sú žiadne úniky paliva.
  3. Elektrický systém: Skontrolujte stav batérie, prítomnosť dostatočného napätia a správne fungovanie elektrických zariadení.
  4. Palivový systém: Skontrolujte prítomnosť a správne pripojenie palivových hadíc, ako aj funkčnosť čerpadla a filtrov paliva.
  5. Pneumatiky: Skontrolujte tlak v pneumatikách a ich všeobecný stav. Uistite sa, že nie sú žiadne viditeľné poškodenia alebo opotrebenie.
  6. Kontrola riadenia: Overte, či je riadenie voľné a hladké, a že všetky ovládacie prvky sú správne pripojené a fungujú.
  7. Kontrola avioniky: Skontrolujte správne fungovanie rádiového komunikačného systému, navigačných zariadení a iných prístrojov v kokpite.
  8. Záchranná výbava: Uistite sa, že záchranná vesta, záchranný nôž a ďalšia záchranná výbava sú prítomné a v správnom stave.

Tieto body predstavujú len základné ukazovatele pre predletovú prehliadku. Je dôležité dodržiavať aj pokyny uvedené v letových manuáloch výrobcu a splniť všetky príslušné požiadavky pre bezpečný let.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥