Lietanie na plochy obmedzených rozmerov

Pri lete na plochu obmedzených rozmerov je nutné dodržať spomínaný postup. Vo všeobecnosti však musí zahrňovať už uvedené body. Jedna z vlastností vrtuľníkov, ktorá sa najviac využíva, je schopnosť lietať z relatívne neupravených plôch a vzlietať z obmedzených priestorov ohraničených budovami, stromami alebo inými prekážkami. Je dôležité, aby ste boli schopný bezpečne riadiť vrtuľník a využiť jeho vlastnosti v takomto prostredí. Pre Vaše lietanie budete používať postup, ktorý je uvedený na začiatku tejto pozemnej prípravy. Pre informáciu uvádzame aj postup, ktorý sa tiež využíva pri lietaní na plochy v obmedzenom priestore. Po pozornom preštudovaní a porovnaní zistíte, že v podstate sú podobné. Uvádzame ho však pre Vašu informáciu.

Postup si môžeme rozdeliť na nasledovných 6 krokov:

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥