Hmotnosť a vyváženie

Obmedzenia maximálnej vzletovej hmotnosti sú určené konštrukciou vrtuľníka a obmedzeniami určenými pre prídavné sily v turbulencii a extrémami v pohyboch riadenia. Ťažisko má dosť obmedzený rozsah pohybu. Toto obmedzenie rozsahu pohybu je určené rozsahom pohybu riadenia cykliky.

Veliteľ vrtuľníka je zodpovedný za to, že vrtuľník je naložený v povolených hraniciach. Na zjednodušenie problémov nakladania výrobca dodáva vopred prepočítané grafy, nákresy a príklady (varianty) nakladania. Naučíte sa, ako vypočítať hmotnosť a vyváženie pre Váš typ vrtuľníka. Piloti často zistia, že hranice sú nižšie než maximálne povolené, keď lietajú v horúcich dňoch a vo veľkých nadmorských výškach. Za týchto podmienok vždy presne vypočítajte Váš náklad.

Kontrola hmotnosti a vyváženia by mala byť zahrnutá medzi faktory, ktoré ovplyvňujú vzlet, počas vykonávania úkonov pred vzletom. Pri pochybnostiach vždy skontrolujte správnosť naloženia podľa letovej príručky ešte pred samotným nakladaním. Vždy vykonajte kontrolu visenia, to Vám dá presnú informáciu o použitom a dostupnom výkone a o tom, ako rozloženie nákladu vplýva na ťažisko vrtuľníka.

Pozor: Nikdy nevykonajte vzlet s vrtuľníkom, ktorý by mal väčšiu vzletovú hmotnosť ako je pre dané podmienky letu povolená a s vrtuľníkom, ktorý by bol nesprávne naložený.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥