Teória

Teoretická príprava Vás má v dostatočnom rozsahu oboznámiť s okruhmi, ktoré si musíte naštudovať ešte predtým, než pristúpite k pozemnej príprave a následnému praktickému výcviku. Teoretická príprava spravidla trvá 40 vyučovacích hodín, avšak tento rozsah je určený ako minimálny a počet vyučovacích hodín je ešte zvýšený tak, aby ste zvládli predpísané učivo v požadovanej miere. Je možné, že strávite teoretickou prípravou až 80 hodín formou dodatočných prednášok a konzultácií. Teoretická príprava by nemala trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Využívajte všetky dostupné audiovizuálne pomôcky, učebnice, obrazy, rezy, schémy, tabuľky a pod., bude to pre Vás veľkým prínosom.

Pozrite si všeobecné informácie pre uchádzačov o letecký výcvik.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥