Letecké skúšky (KTP)

Kontrola techniky pilotáže (tzv. letecká skúška) predstavuje let na preskúšanie žiaka pred ukončením základného výcviku. Preskúšanie vykonáva inšpektor Leteckého úradu SR. Inšpektor určí počet letov, čas letu a výšku letu.

Cieľom KTP je preskúšať Vás z techniky pilotáže vo vise, pri lete po okruhu a v priestore, zo zvláštnych prípadov za letu, z navigačného vedenia vrtuľníka po trati inšpektorom LÚ. Inšpektor preverí, či ste schopní bezpečne vykonávať lety vrtuľníkom. Inšpektor určí rozsah a obsah kontrolného letu, ktorý budete vykonávať. Pred letom Vám vysvetlí, ktoré prvky letu bude preskušovať. Priblíži Vám svoju predstavu o preibehu preskušovacieho letu.

Inšpektor LÚ Vás pozorne sleduje a hodnotí predletovú prípravu, predletovú prehliadku vrtuľníka, prevzatie techniky a spoluprácu s mechanikom, rádiovú korešpondenciu, spúšťanie, roztáčanie rotora, rolovanie, vzlet, visenie, otáčanie, pohyby vrtuľníkom na nízkej výške, stúpanie do pracovného priestoru, vykonávanie jednotlivých prvkov techniky pilotáže v tomto priestore, lety po okruhu, riešenie zvláštnych prípadov za letu a podobne. Súčasťou preskúšania je aj krátky navigačný let po traťovom trojuholníku s jedným pristátim na cudzom letisku.

Jednoducho musíte presvedčiť inšpektora o Vašej schopnosti samostatne a bezpečne riadiť vrtuľník vo všetkých režimoch letu a taktiež zvládnuť všetky zvláštne prípady za letu. Držíme Vám palce.

Zvyčajné kontrolné manévre

Chcete úspešne zvládnuť praktické pilotné skúšky na vrtuľník? Ponúkame Vám prehľad manévrov, ktoré obsahuje praktická skúška na získanie preukazu súkromného pilota vrtuľníka PPL(H). Ak práve vy budete mať anglicky hovoriaceho examinátora, ktorý vás bude skúšať, žiaden problém – pripravili sme pre vás slovenské výrazy aj s anglickým ekvivalentom.

Normálny vzlet Normal take-off
Normálne pristátie Normal landing
Vzlet s maximálnym výkonom Maximum performance take-off
Visenie (záves) Hovering
Strmé pristátie Steep approach
Pristátie do terénu Slope landing
Zosadnutie s výkonom (v nestabilnom prostredí – víry) Settling with power (ring vortexes)
Posun po dráhe (s použitím lyžín) Running take-off (using skids)
Posun po dráhe s pristátím Running landing

Komentáre k článku Letecké skúšky (KTP) (2)

  1. Príprava na letecké skúšky KTP zahŕňa teoretické vedomosti z rôznych oblastí leteckého výcviku, ako sú letecké právo, bezpečnostné procedúry, a praktické zručnosti v ovládaní letectva.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥