Pohonné jednotky

Motory

 • Rozdelenie motorov používaných vo vrtuľníkoch
 • Princípy práce piestových štvortaktných motorov
 • Princípy práce turbohriadelových motorov
 • Konštrukčné časti motorov
 • Charakteristiky motorov
 • Spaľovanie, teploty a tlaky vo valci
 • Samozápaly, detonácie
 • Zapaľovacie systémy
 • Zapaľovacie sviečky, rampa, tienenie, odrušenie
 • Druhy paliva, vlastnosti, požiadavky
 • Karburátory, vstrekovacie čerpadlá
 • Palivový systém motora
 • Preplňovanie motorov, výšková korekcia
 • Olejové systémy motorov, funkcie, časti, požiadavky
 • Spôsoby chladenia rôznych druhov motorov, funkcie, obmedzenia
 • Vznik námrazy v karburátoroch, predchádzanie, odstraňovanie
 • účinky vonkajšieho prostredia na výkon motorov
 • Indikátorový diagram štvortaktného piestového motora
 • Meranie a výpočet výkonu, krútiaci moment, účinnosť motora
 • Postupy pre spúšťanie motorov
 • Výkony a obmedzenia parametrov motorov
 • Meranie parametrov motora v prevádzke

Reduktory

 • Konštrukcia hlavného reduktora
 • účel hlavného reduktora
 • Mazanie a prevádzková kontrola reduktorov
 • Konštrukcia a účel chvostových reduktorov

Rotory

 • Konštrukčné riešenia rotorov: tuhý, polotuhý, s kĺbovými závesmi
 • Materiály použité pri výrobe rotorov
 • Zaťaženie a namáhanie rotorových listov
 • Konštrukčné riešenia rotorových hláv
 • Konštrukčné riešenia riadenia listov rotora
 • Ohrev nábežnej hrany
 • Prejavy poškodenia listov
 • Signalizácia poškodenia nosníka v liste rotora
 • Vyvažovanie listov nosného rotora, fletnery, statické a dynamické vyváženie
 • Prejavy nevyváženosti nosného rotora a možné následky
 • Smery otáčania rotorov u rôznych typov vrtuľníkov a vplyv na uloženie chvostovej vrtuľky
 • Spôsoby tlmenia kmitania a mávania listov nosného rotora
 • Sily a momenty pôsobiace na listy rotora
 • Konštrukčné riešenie chvostových rotorov
 • Ovládanie nastavenia listov chvostových rotorov
 • Sily a momenty pôsobiace na chvostový rotor
 • Ochrany chvostových rotorov pred kontaktom s terénom
 • Chvostový rotor v prstenci
 • Vyváženie chvostového rotora

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥