Pozemná príprava

Pozemná príprava sú súčasťou teoretickej prípravy. Váš inštruktor si overí kvalitu Vašej letovej prípravy a správne používanie leteckej techniky na zemi i vo vzduchu. Pozemnú prípravu vykonáva Váš inštruktor, prípadne Vás učiteľ teórie.

Pozemné prípravy pred lietaním sú pokračovaním teoretickej výučby pri ktorej sú využívané doteraz osvojené teoretické vedomosti a sú zamerané na praktickú a materiálnu časť učebnej látky. Pozemné prípravy pred lietaním musíte absolvovať podľa toho, na akom type vrtuľníka absolvujete letecký výcvik (ROBINSON R-22, SCHWEIZER 269C). Pozemné prípravy obsahujú jednotlivé problematiky z materiálnej časti vrtuľníka, normálne postupy, núdzové postupy, obmedzenia, výkony, vyváženia a podobne pre konkrétny typ vrtuľníka.

Po ukončení pozemnej prípravy pred uskutočnením praktickej letovej činnosti absolvujete písomný alebo ústny test.

Pozrite si všeobecné informácie pre uchádzačov o letecký výcvik.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥