Drak

Konštrukcia a systémy

 • Rozdelenie vrtuľníkov podľa umiestnenia rotorov
 • Rozdelenie vrtuľníkov podľa pohonu
 • Rozdelenie vrtuľníkov podľa podvozkov
 • Materiály pre stavbu vrtuľníkov
 • Druhy konštrukcií a konštrukčné časti draku
 • Drakové systémy
 • Hydraulické systémy a posilňovače
 • Pneumatické systémy
 • Drakové palivové systémy
 • Plnenie palivových nádrží
 • Klimatizačné systémy
 • Systémy vykurovania
 • Protipožiarne systémy
 • Signalizačné systémy
 • Protinámrazové systémy
 • Signalizácia námrazy na draku
 • Kyslíkové systémy
 • Systémy riadenia
 • Riešenia nosného rotora
 • Riešenia chvostovej vrtuľky
 • Pohon chvostovej vrtuľky
 • Zaťaženia jednotlivých častí draku vrtuľníka
 • Reduktor a jeho systémy
 • Chvostový reduktor
 • Náplne reduktorov

Drak vrtuľníka je jeho základnou konštrukčnou časťou a zahŕňa rôzne systémy a komponenty. V nasledujúcich častiach sa zameriame na konštrukciu a systémy draku vrtuľníka.

Rozdelenie vrtuľníkov podľa umiestnenia rotorov

Vrtuľníky sa rozdeľujú podľa umiestnenia rotorov na jednorotorové, dvorotorové a viacrotorové. Jednorotorové vrtuľníky majú jeden nosný rotor a chvostovú vrtuľku. Dvorotorové vrtuľníky majú dva paralelné nosné rotory, ktoré sa otáčajú v opačných smeroch. Viacrotorové vrtuľníky majú viac ako dva nosné rotory a môžu mať rôzne konfigurácie.

Rozdelenie vrtuľníkov podľa pohonu

Vrtuľníky sa tiež delia podľa pohonu na vrtuľníky s vnútorným spaľovacím motorom (VSM) a elektrické vrtuľníky. Vrtuľníky s VSM majú klasický spaľovací motor, ktorý poháňa nosný rotor a chvostovú vrtuľku. Elektrické vrtuľníky sú poháňané elektromotorom alebo inými elektrickými zdrojmi energie.

Rozdelenie vrtuľníkov podľa podvozkov

Vrtuľníky môžu mať rôzne typy podvozkov vrátane kolesových, lyží a plovákov. Kolesové podvozky sú vhodné pre prevádzku na pevných povrchoch, lyže sa používajú pre pristátie na snehu alebo ľade a plováky umožňujú pristátie a vzlet na vodnej ploche.

Materiály pre stavbu vrtuľníkov

Pri stavbe vrtuľníkov sa používajú rôzne materiály vrátane kovov, ako je hliník a titan, a kompozitných materiálov, ako je uhlíkové vlákno a sklolaminát. Tieto materiály poskytujú potrebnú pevnosť a ľahkosť konštrukcie.

Druhy konštrukcií a konštrukčné časti draku

Existujú rôzne druhy konštrukcií draku vrtuľníka, vrátane trupových konštrukcií s pevným nosným rotorom, škrupinových konštrukcií a hybridných konštrukcií. Konštrukčné časti draku zahŕňajú trup, nosný rotor, chvostovú vrtuľku, kormidlá, kolesový podvozok a ďalšie komponenty.

Drakové systémy

Drakové systémy vrtuľníka zahŕňajú hydraulické systémy na ovládanie pohybu konštrukčných častí, pneumatické systémy na rôzne operácie, palivové systémy na skladovanie a dopravu paliva, klimatizačné systémy na reguláciu teploty a ďalšie.

Riešenia nosného rotora

Nosný rotor vrtuľníka môže byť riešený rôznymi spôsobmi, vrátane stuhových listov, klapek, zmiešaných listov a iných technických riešení. Cieľom je dosiahnuť potrebný vztlak a riadiace vlastnosti pri rôznych prevádzkových podmienkach.

Riešenia chvostovej vrtuľky

Chvostová vrtuľka zabezpečuje stabilitu a riadenie vrtuľníka. Môže byť riešená rôznymi spôsobmi, vrátane stuhových listov, klapek a iných konštrukčných prvkov.

Reduktor a jeho systémy

Reduktor je súčasťou pohonu vrtuľníka a slúži na prenos výkonu z motora na nosný rotor. Má svoje vlastné systémy, ako napríklad chladenie a mazanie, ktoré zabezpečujú správnu prevádzku.

Náplne reduktorov

Náplne reduktorov slúžia na mazanie a chladenie reduktorov. Rôzne typy reduktorov môžu vyžadovať rôzne typy náplní, ktoré zabezpečujú optimálnu funkčnosť a životnosť týchto súčastí.

Konštrukcia a systémy draku vrtuľníka sú zložitým a dôležitým aspektom vrtuľníka. Ich správne fungovanie a údržba sú nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrtuľníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥