Pred započatím lietania

Pred započatím lietania je dôležité vykonať niekoľko dôležitých krokov a overiť si rôzne aspekty, aby bol let bezpečný a plynulý. Tu je niekoľko bodov, ktoré treba zvážiť pred začatím lietania:

Prehľad letových podmienok

Skontrolujte aktuálne informácie o počasí, NOTAM (Notice to Airmen) a ďalšie relevantné letové informácie. Zistite, či sú podmienky vhodné pre plánovaný let.

Technický stav lietadla

Preverte technický stav lietadla. Skontrolujte, či všetky systémy, riadiace prvky a prístroje sú správne funkčné. Zistite, či lietadlo má dostatočné palivo na plánovaný let.

Letecká dokumentácia

Skontrolujte, či máte so sebou všetky potrebné letové dokumenty, ako sú pilotná knižka, platné oprávnenie na let, letový plán a iné príslušné dokumenty.

Bezpečnostné vybavenie

Uistite sa, že máte so sebou potrebné bezpečnostné vybavenie, ako je záchranný vestnýk, záchranný nôž, baterky a podobne. Zistite, či máte dostatočný počet záchraných vestníkov pre všetkých pasažierov.

Komunikácia a navigácia

Skontrolujte komunikačné a navigačné zariadenia. Uistite sa, že rádio funguje správne a že máte prístup k navigačným prostriedkom a mapám potrebným pre plánovaný let.

Plánovanie trasy

Naplánujte si trasu letu, zvážte predpokladaný čas letu a vzdialenosť. Skontrolujte existenciu obmedzených alebo zakázaných oblastí, ktorými by ste mali vyhnúť.

Bezpečnostné opatrenia

Venujte pozornosť bezpečnostným opatreniam. Skontrolujte, či máte dostatočný počet záchranných vestníkov pre všetkých pasažierov, informujte pasažierov o bezpečnostných postupoch a prípadne vykonajte bezpečnostný brífing.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥