Hlásenie činností

Pri letoch po okruhu pilot hlási službe riadenia letovej prevádzky nasledovné činnosti:

  • žiadosť o povolenie činnosti, oznámenie druhu činnosti, predpokladaný čas letu a počet letov,
  • žiadosť o povolenie spustenia,
  • žiadosť o rolovanie na vyčkávacie miesto príslušnej dráhy v prevádzke,
  • žiadosť o vstup na dráhu,
  • pripravenosť ku vzletu,
  • po vzlete,
  • poloha po vetre,
  • finále dráhy v používaní,
  • pristátie.

Služba riadenia letovej prevádzky môže určiť vynechanie hlásenia niektorých polôh, alebo môže povoliť lietanie po okruhu bez hlásenia polôh. To všetko závisí na hustote leteckej prevádzky.

Postupne sa naučíte vzlet, po odpútaní plynulým prechodom z visu do dopredného letu so stúpaním. Prvú zákrutu budete točiť v 150m, štvrtú zákrutu musíte ukončiť minimálne vo výške 150m.

Po okruhu musíte vylučovať pôsobenie bočného vetra kurzovou metódou, nie náklonom vrtuľníka proti vetru. Lietanie okruhov môžete vykonávať proti vetru, teda orientácia smeru okruhu bude závisieť na meteorologických podmienkach, alebo presne podľa smeru dráhy v prevádzke. V tomto prípade bude smer vetra v okamžiku vzletu a pristátia pravdepodobne iný než čelný.

Výšku okruhov budete meniť podľa toho, ako budete v praktickom výcviku napredovať. Prvé okruhy budete lietať vo výške 300m, alebo 200 m, po získaní praktických návykov bude okruhová výška 150m. Výšky a tvary okruhov sa líšia podľa miestnych podmienok, ale v zásade rozoznávame dva druhy okruhov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥