terasy pre divákov

Divácke terasy, známe aj ako spectator terraces v angličtine, sú špeciálne vyhradené plochy na letisku alebo okolo letiska, kde diváci a pozorovatelia môžu sledovať pristávajúce …

Pohybová plocha

Pohybová plocha v leteckom prostredí, známa aj ako Movement area v angličtine, predstavuje dôležitú časť letiska, ktorá je špeciálne určená na vzlety, pristátia a rolovanie …

Prevoditeľné STD

Prevoditeľné STD v Kontexte Leteckých Simulátorov V leteckom priemysle je dôležité mať k dispozícii flexibilné a efektívne simulátory na pilotné tréningy. Jedným z významných termínov …

Zostupová čiara

V leteckom odbore je termín ILS glide path preložený do slovenčiny ako Zostupová čiara. Zostupová čiara je dôležitý letecký parameter, ktorý sa týka prístrojovej pristávacej …

námornej míle

Termín Nautical Mile je preložený do slovenčiny ako námorná míľa. Námorná míľa je jednotka dĺžky, ktorá sa používa v námornej navigácii a letectve. Je to …

Vonkajšie náklad

Vnútorný a vonkajší náklad sú dve kľúčové pojmy v letectve, ktoré sa vzťahujú k zaťaženiu lietadla. Vnútorný náklad predstavuje zaťaženie, ktoré sa nachádza vo vnútri …

Rádiový dosah

Rádiový dosah, známy aj ako Radio range, je kľúčovým leteckým navigačným systémom, ktorý umožňuje pilotom určovať ich polohu a navigovať vo vzduchu pomocou rádiových signálov. …

Potvrdenie platnosti

Validácia, známa aj ako Potvrdenie platnosti, predstavuje dôležitý proces v oblasti letectva a iných odvetví, ktorý zabezpečuje, že požiadavky na špecifické zamýšľané použitie alebo uplatnenie …

obchodný let

Obchodný let, známy aj ako commercial flight, je termín, ktorý označuje letovú činnosť, ktorá je poskytovaná verejnosti alebo súkromným skupinám za primeranú hodnotu. Tieto lety …

kontrola vstupu

Kontrola vstupu, známa aj ako access control, je kľúčovým aspektom v oblasti leteckej bezpečnosti a správy. Táto bezpečnostná opatrenie je zamerané na riadenie prístupu do …

Zemepisné stupne

Zemepisné stupne, v angličtine označované ako Degrees True, predstavujú základné jednotky merania polohy na zemskom povrchu v súradnicovom systéme. Sú to uhlomerné jednotky, ktoré sa …

Riadený let

Riadený let, v angličtine označovaný ako Controlled flight, predstavuje jeden z kľúčových aspektov modernej leteckej prevádzky. Ide o let, ktorý je vykonávaný pod dohľadom letovej …

Letová príručka

Letová príručka, známa aj ako Flight Manual v angličtine, je kľúčovým dokumentom pre každé lietadlo, ktorý hovorí o jeho operácii a bezpečnosti. Tento manuál je …

podaná batožina

Letecký odborný termín hold baggage sa v slovenčine prekladá ako Podaná batožina. Táto batožina zahŕňa všetky veci, ktoré cestujúci odovzdávajú na letisku na prepravu v …

Funkčné test

Letecký odborný termín Functional test sa v slovenčine prekladá ako Funkčný test. Je to dôležitý proces kvantitatívneho hodnotenia prevádzky a výkonov štandardného typu (STD) vykonávaný …

Komponent

Letecká súčiastka Letecká súčiastka predstavuje akúkoľvek časť lietadla, vrátane komponentov, ktoré tvoria jeho štruktúru, pohonné systémy a/alebo operačné/núdzové vybavenie. Tieto súčiastky sú základnými stavebnými blokmi, …

hmotnosť paliva

Hmotnosť paliva Hmotnosť paliva je kľúčový technický parameter vrtuľníka, ktorý označuje hmotnosť paliva, ktoré je vrtuľník schopný prenášať. Táto hmotnosť sa meria v kilogramoch (kg) …

vyrovnávací rotor

Vyrovnávací rotor, známy aj ako chvostová vrtuľka alebo smerová vrtuľka, je kľúčovou súčasťou konštrukcie helikoptéry, ktorá zabezpečuje stabilitu a riadenie počas letu. Jeho hlavnou úlohou …

Turbulence

Turbulencia je fenomén, ktorý sa vyskytuje pri letení lietadiel a znamená nepravidelné pohyby a zmeny smeru a rýchlosti vetra v atmosfére. Táto nepravidelná pohyblivosť vzduchu …

Stanica AFTN

AFTN stanica je kľúčovým prvkom leteckej pevnej telekomunikačnej siete (AFTN), ktorá slúži na výmenu dôležitých leteckých informácií a správ medzi rôznymi leteckými subjektmi. AFTN stanica …