Komponent

Letecká súčiastka Letecká súčiastka predstavuje akúkoľvek časť lietadla, vrátane komponentov, ktoré tvoria jeho štruktúru, pohonné systémy a/alebo operačné/núdzové vybavenie. Tieto súčiastky sú základnými stavebnými blokmi, …

hmotnosť paliva

Hmotnosť paliva Hmotnosť paliva je kľúčový technický parameter vrtuľníka, ktorý označuje hmotnosť paliva, ktoré je vrtuľník schopný prenášať. Táto hmotnosť sa meria v kilogramoch (kg) …

vyrovnávací rotor

Vyrovnávací rotor, známy aj ako chvostová vrtuľka alebo smerová vrtuľka, je kľúčovou súčasťou konštrukcie helikoptéry, ktorá zabezpečuje stabilitu a riadenie počas letu. Jeho hlavnou úlohou …

Turbulence

Turbulencia je fenomén, ktorý sa vyskytuje pri letení lietadiel a znamená nepravidelné pohyby a zmeny smeru a rýchlosti vetra v atmosfére. Táto nepravidelná pohyblivosť vzduchu …

Stanica AFTN

AFTN stanica je kľúčovým prvkom leteckej pevnej telekomunikačnej siete (AFTN), ktorá slúži na výmenu dôležitých leteckých informácií a správ medzi rôznymi leteckými subjektmi. AFTN stanica …

smerová vrtuľka

Smerová vrtuľka, známa tiež ako chvostová vrtuľka, je neoddeliteľnou súčasťou konštrukcie helikoptéry, ktorá má kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní stability a riadenia počas letu. Jej hlavnou …

Dohoda ADS

Dohoda ADS (Automatic Dependent Surveillance) predstavuje dôležitú súčasť moderných leteckých operácií, ktorá umožňuje efektívnejšie sledovanie a riadenie letov. Táto dohoda, známa aj ako Plán hlásení …

oznamovanie

Letecký odborný výraz notification sa v slovenčine prekladá ako oznamovanie. Oznamovanie je dôležitý proces v leteckej prevádzke, ktorý zabezpečuje, že relevantné informácie sú správne a …

AIRPROX

Letecký odborný výraz AIRPROX sa v slovenčine prekladá ako AIRPROX. Ide o kódový výraz používaný pri hlásení udalostí v letovej prevádzke na označenie blízkosti lietadiel. …

Predpolia

Predpolie, známe aj pod odborným termínom Clearway, predstavuje špecifickú plochu na zemi alebo na vode, ktorá je pod dohľadom Ústredného leteckého úradu (ÚCL) vyčlenená alebo …

V oblakoch

V leteckom prostredí je termín V oblacích (In cloud) kritickým pojmom, ktorý definuje polohu lietadla vzhľadom k oblačnosti v atmosfére. Vyjadruje, že lietadlo sa momentálne …

Súhlas

Termín Souhlas (Acceptance) je v leteckom kontexte kľúčovým pojmom, ktorý sa týka potvrdenia alebo súhlasu v súvislosti s rôznymi leteckými procesmi a operáciami. Je to …

Obmedzený

V leteckom odbore je termín Omezený (Limited) kľúčovým pojmom, ktorý sa často používa na označenie určitých obmedzení, ktoré sa vzťahujú na lety, lietadlá alebo iné …

Chýbajúce …

Chýbajúce. (označenie vysielania) je termín v leteckom odbore, ktorý označuje situáciu, keď určitý signál alebo vysielanie nie je úplné alebo nie je prijateľné. Tento termín …

Hranice

Hranice sú v leteckom odbore dôležité pojmy, ktoré definujú obmedzenia a rozhrania určitého územia alebo priestoru. V leteckej navigácii a riadení letov predstavujú hranice dôležitý …

Skrytý

Letecký Odborný Výraz: Occulting (světlo) Skrytý je termín používaný v leteckom a námorníckom prostredí na popis svetla, ktoré pravidelne mení svoju intenzitu alebo je zakryté …

Nad oblakmi

Letecký Odborný Výraz: On Top Nad oblaky (těsně) označuje letecký stav, v ktorom sa lietadlo nachádza nad vrstvou oblačnosti. Tento termín sa používa na indikáciu …

Čakaj

Letecký Odborný Výraz: Stand by Čekej (na příjmu) označuje stav, v ktorom je letecký personál alebo lietadlo pripravené na prijatie pokynu alebo ďalších inštrukcií. Pojem …

helikoptéra

Letecký Odborný Výraz: Vrtuľník Vrtuľník, známy aj ako helikoptéra, je motorové rotorové lietadlo, ktoré je ťažšie ako vzduch. Jeho schopnosť lietať je vďaka aerodynamickým silám, …

Normálna

Letecký Odborný Výraz: Normálny Termín normálny (normal) v leteckom kontexte sa používa na označenie bežných prevádzkových podmienok alebo hodnôt, ktoré sú považované za štandardné a …

Naviaty

Letecký Odborný Výraz: Zvířený V leteckom kontexte sa termín zvířený (blowing) používa na označenie meteorologických podmienok, ktoré zahŕňajú pohyb prachu, piesku alebo snehu vo vzduchu …