helikoptéra

Letecký Odborný Výraz: Vrtuľník

Vrtuľník, známy aj ako helikoptéra, je motorové rotorové lietadlo, ktoré je ťažšie ako vzduch. Jeho schopnosť lietať je vďaka aerodynamickým silám, ktoré pôsobia na jeden alebo viacero poháňaných rotoroch, ktorých osi sú zväčša zvislé. Vrtuľníky majú jedinečnú schopnosť zvisle vzlietnuť a pristáť, zotrvávať na jednom mieste vo vzduchu a pohybovať sa aj dozadu a nabok. Oproti konvenčným lietadlám nepotrebujú dlhé vzletové a pristávacie dráhy.

Typický vrtuľník má jeden alebo dva nosné rotory, ktoré generujú vztlakovú silu potrebnú na udržanie vrtuľníka vo vzduchu. Tieto rotory sú poháňané motormi a ich otáčanie umožňuje vrtuľníku pohyb v rôznych smeroch. Hlavným prvkom vrtuľníka je jeho schopnosť vertikálneho vzletu a pristátia, čo znamená, že môže operovať aj z obmedzených priestorov, ako sú strechy budov alebo lúky bez pristávacej dráhy.

Prvý vrtuľník bol skonštruovaný francúzskym vynálezcom Paulom Cornu v roku 1907. Tento stroj mal dva rotory pokryté plátnom, hnaciu silu zabezpečoval benzínový motor a bol schopný krátkych skokov do vzduchu. Avšak prvý skutočne ovládateľný vrtuľník bol vyvinutý ruským vynálezcom Igorom Sikorskim v roku 1939 v Spojených štátoch amerických. Jeho konštrukcia položila základy pre moderné vrtuľníky a umožnila ďalší vývoj tejto dôležitej leteckej technológie.

Vrtuľník je motorové rotorové lietadlo s otáčavými nosnými plochami, ťažšie ako vzduch. Je schopné letieť prevažne pôsobením aerodynamických síl, vznikajúcich na jednom alebo na viacerých poháňaných rotoroch, ktorých osi sú v podstate zvislé.

Vrtuľník je schopný zvisle vzlietnuť a pristáť, vznášať sa na mieste a lietať dozadu i nabok. Helikoptéry môžu štartovať a pristávať kolmo, nepotrebujú vzletové a pristávacie dráhy. Vrtuľníky majú zvyčajne jeden alebo dva rotory – nosné vrtule.

Prvý vrtuľník skonštruoval francúzsky vynálezca Paul Cornu. Stroj zhotovil sám a prevažne z častí bicykla. Lietajúci stroj mal dva rotory pokryté plátnom (predný a zadný). Na každom rotore boli dva veslovité listy z dreva. Vpredu a vzadu mal stabilizačné smerové plochy. Hnacia sila sa z benzínového motora prenášala koženými hnacími remeňmi. Dňa 13. novembra 1907 sa vzniesol sa na 20 sekúnd do výšky 30 centimetrov. Pri ďalších pokusoch sa mu podarilo dosiahnuť výšku 2 metrov.

Prvý úspešný, plne ovládateľný jednorotorový vrtuľník skonštruoval vynálezca ruského pôvodu Igor Sikorski v roku 1939 v Spojených štátoch amerických.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥