Fixed

Nepohyblivý – Fixed Nepohyblivý je v leteckom priemysle termín, ktorý označuje stav alebo položku, ktorá nie je schopná pohybu alebo zmeny polohy. Tento termín sa …

Pevný

Pevný – Fixed V leteckom odbore sa termín Pevný (Fixed) používa na označenie aspektov leteckých operácií, ktoré sú nemenné, nemeniteľné alebo nemôžu byť ľubovoľne menené. …

D/F

D/F (Direction Finding) – Smerné Stanice: V leteckých komunikáciách sa termín D/F (Direction Finding) alebo smerné stanice odvoláva na zariadenia používané na určenie smeru, z …

Farad

Farad – F (kapacita kondenzátora) Farad (F) je základná jednotka merania elektrickej kapacity kondenzátora. Kapacita kondenzátora udáva, koľko náboja môže kondenzátor uchovať pri určitom napätí. …

Réunion

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Réunion (Reunion), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Polynézia

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Polynézia (Polynesia), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Saint Barthélémy

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Saint Barthélémy (Saint Barthelemy), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie …

Saint Pierre a Miquelon

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Saint Pierre a Miquelon (Saint Pierre and Miquelon), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – …

Nová Kaledónia

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Nová Kaledónia (New Caledonia), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie …

Svätý Bartolomej

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Svätý Bartolomej (Saint Barthélemy), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie …

Guadeloupe

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Guadeloupe (Guadeloupe), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Francúzsko

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Francúzsko (France), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

Francúzska Guyana

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Francúzska Guyana (French Guiana), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie …

Martinik

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Martinik (Martinique), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …

F

Písmeno F je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …