Prístrojová dráha

Prístrojová dráha predstavuje jeden z kľúčových prvkov v modernej leteckej infraštruktúre, ktorý umožňuje lietadlám pristávať a vzlietať za obmedzených viditeľností. Zvyšuje bezpečnosť a efektivitu letov, …

Pás rolovacej dráhy

Letecký odborný výraz Taxiway strip sa v slovenčine prekladá ako Pás rolovacej dráhy. Pás rolovacej dráhy je určený na zabezpečenie bezpečného pohybu lietadla po rolovacej …

Pás pojazdové dráhy

Letecký odborný výraz Taxiway strip sa v slovenčine prekladá ako Pás pojazdové dráhy. Pás pojazdové dráhy je určený na zabezpečenie bezpečného pohybu lietadla po pojezdovej …

Dráhový pás / Pás RWY

Letecký odborný výraz Runway strip sa v slovenčine prekladá ako Dráhový pás alebo Pás RWY. Dráhový pás predstavuje vymezenú plochu na letisku, ktorá zahŕňa pristávacie …

Dráha pre rolovanie za letu

Letová taxi dráha Letová taxi dráha je špecifickým úsekom letiska, ktorý je vyhradený pre rolovanie vrtuľníkov vo vzdušnej blízkosti zeme. Tento pás na zemi je …

Spojovací dráha

Spojovací dráha, známa aj pod názvom taxiway-link, je dôležitou súčasťou letiska, ktorá umožňuje pohyb lietadiel medzi vzletovými a pristávacími dráhami a inými časťami letiska. Táto …

Narušenie dráhy

Narušenie dráhy je závažná situácia na letisku, ktorá predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre bezpečnosť letov. Táto udalosť sa vyskytuje v prípade, že sa letadlo, pohyblivý prostriedok …

Dojazdová dráha

Dojezdová dráha, špecifikovaná v príslušnom leteckom prostredí ako RWY (Runway), je kritická súčasť leteckých operácií a bezpečnosti letu. Dojezdová dráha, tiež známa ako stopway, predstavuje …

Hlavná dráha y

Letecký odborný výraz Primary runways sa v slovenčine prekladá ako Hlavné vzletové a pristávacie dráhy. Tieto dráhy predstavujú kľúčový prvok na každom letisku a sú …

rolovacia dráha

Rolovacia dráha, známa aj ako taxiway v leteckom priemysle, je špeciálne navrhnutá časť letiska, ktorá slúži na pohyb lietadiel medzi vzletovými a pristávacími dráhami, bránami, …

Hlavná dráha

Hlavná dráha, známa tiež ako primárna vzletová a pristávacia dráha, predstavuje kľúčovú časť letiska v leteckom prostredí. Ide o dráhu, ktorá je preferovaná a používaná …

Pojezdová dráha

Termín Pojezdová dráha v leteckom odbore označuje špecifický vymezený pás na pozemnom letisku, ktorý je určený pre pojíždenie letadiel a slúži na spojenie rôznych častí …

Dráha pre vzlet

Termín Take-off runway v leteckom odbore sa v slovenčine prekladá ako Dráha pre vzlet. Táto letecká terminológia sa týka špecifického typu pristávacej dráhy na letisku, …

Dráha

Letecká Dráha v Podrobnostiach: V leteckom priemysle je pojem dráha základným stavebným prvkom každého letiska. Dráha je vymedzená pravoúhlá plocha na pozemnom letisku, ktorá je …

Prah dráhy

Práh Dráhy v Leteckom Priemysle: Práh dráhy je kľúčovým bodom na letisku, kde začína alebo končí použiteľná časť dráhy pre pristátie a vzlety lietadiel. Tento …

vzletová a pristávacia dráha

Vzletová a Pristávacia Dráha: Srdce Letiska a Kľúčový Prvok Bezpečnosti V leteckom priemysle je vzletová a pristávacia dráha nepostrádateľnou súčasťou každého letiska a predstavuje základný …