Neprístrojová dráha

Neprístrojová dráha (Non-instrument Runway) v leteckom kontexte predstavuje vzletovú a pristávaciu dráhu, ktorá je určená na používanie lietadlami, ktoré vykonávajú lety pomocou vizuálneho priblíženia. To znamená, že lietadlá, ktoré operujú na tejto dráhe, sa spoliehajú predovšetkým na vizuálne orientované postupy počas vzletu a pristátia, bez použitia prístrojových navigačných systémov.

Na neprístrojových dráhach nemusia byť k dispozícii prístrojové pomôcky, ako sú ILS (Instrument Landing System) alebo další navigačné systémy, ktoré by pomáhali pilotom pri presnom určení polohy lietadla počas pristátia v zhoršených poveternostných podmienkach alebo nízkej viditeľnosti.

Prevádzka na neprístrojových dráhach vyžaduje od pilotov vysoký stupeň zručnosti a skúseností, pretože musia spoliehať na svoje vizuálne schopnosti a pohotovosť pri reagovaní na zmeny v teréne alebo poveternostných podmienkach. Tieto dráhy sú obzvlášť dôležité pre menšie letiská a letové operácie, ktoré nemajú k dispozícii sofistikované prístrojové vybavenie.

Bezpečnosť je vždy kľúčovým záujmom pri prevádzke neprístrojových dráh. Piloti sú špeciálne školení na takéto podmienky a musia dodržiavať prísne bezpečnostné postupy, aby zabezpečili bezpečné vzlety a pristátia pre seba, posádku a cestujúcich.

Vzletová a pristávacia dráha určená na prevádzku lietadiel používajúcich postupy na vizuálne priblíženie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥