Autorotácie s EC120


Autorotácia je dôležitý manéver vrtuľníka, ktorý umožňuje pilotovi bezpečne pristáť v prípade zlyhania motora. Aj vrtuľník EC120 má schopnosť vykonávať autorotácie a piloti tohto typu vrtuľníka sú školení na ovládanie tejto techniky.

Pri autorotácii s EC120 je postup podobný ako pri iných vrtuľníkoch. Po zlyhaní motora pilot prepnutím do autorotácie získava riadenie nad vrtuľníkom pomocou cykliky a pedálov. Riadi zmeny uhlov náklonu a natočenia vrtule, aby udržal rotáciu vrtule a získal potrebnú energiu na pristátie.

Pilot EC120 musí správne riadiť cykliku a pedály, udržiavať vhodnú rýchlosť autorotácie a sledovať výšku a zarovnanie s pristávacou plochou. Dôležité je mať dostatočnú kinetickú energiu pre plozenie pristátia a správne znížiť rýchlosť vrtuľníka v správnom čase.

Cvičenie a ovládanie autorotácií s EC120 je súčasťou leteckého výcviku pre pilotov tohto typu vrtuľníka. Piloti musia byť oboznámení s postupmi a technikami autorotácie a dostatočne trénovaní na riešenie situácií so zlyhaním motora. Týmto sa zvyšuje ich schopnosť bezpečne reagovať a pristáť v prípade potreby.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥