Predletová prehliadka

Predletová prehliadka vrtuľníka

Predletová prehliadka je dôležitou súčasťou prípravy na let s vrtuľníkom. Táto prehliadka zahŕňa systémovú kontrolu a vizuálnu inšpekciu vrtuľníka s cieľom zabezpečiť, že je v správnom stave a bezpečný na let. Nasledujúce body by mali byť zahrnuté do predletovej prehliadky vrtuľníka:

  1. Palivový systém: Skontrolujte hladinu paliva a zabezpečte, že je dostatočné množstvo paliva pre plánovaný let. Skontrolujte taktiež palivové nádrže a potrubie na prípadné úniky alebo poškodenia.
  2. Elektrický systém: Skontrolujte, či je batéria v dostatočnom stave a či sú všetky elektrické prístroje a osvetlenie funkčné.
  3. Prístroje a avionika: Skontrolujte, či sú všetky prístroje správne nastavené a či ukazujú správne hodnoty. Skontrolujte aj navigačné systémy a rádiovú komunikáciu.
  4. Pohon a systémy: Skontrolujte motor a systémy, ako sú hydraulika, chladenie, olejový systém a prevodovka. Uistite sa, že všetky súčasti sú v správnom stave a nevykazujú žiadne známky poškodenia alebo opotrebenia.
  5. Vonkajšie časti: Inšpektujte trup vrtuľníka, rotorový systém, chvostový rotor, kormidlá a ďalšie vonkajšie časti. Skontrolujte, či nie sú poškodené, narušené alebo nečisté.
  6. Výstroj: Skontrolujte výstroj pre posádku a cestujúcich, vrátane záchrannej vesty, hasiaca prístroja, záchranných nástrojov a prvej pomoci. Uistite sa, že všetko je v správnom stave a pripravené na použitie.

Predletová prehliadka by mala byť vykonávaná dôkladne a systematicky. Ak nájdete akékoľvek problémy, poškodenia alebo nesprávne funkčné súčasti, mali by ste ich opraviť alebo nahlásiť príslušnej údržbe pred vykonaním letu. Predletová prehliadka je kľúčovým prvkom pre bezpečné lietanie a pomáha zabezpečiť, že vrtuľník je v optimálnom stave pre plnenie letových úloh.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥