Základná fyziológia

  • Zloženie atmosféry
  • Zákony plynov
  • Dýchanie a krvný obeh

Základná fyziológia pilota je dôležitou súčasťou leteckého výcviku, pretože piloti musia byť oboznámení s fyziologickými procesmi, ktoré sa v ich tele odohrávajú počas letu. Tieto znalosti im umožňujú lepšie porozumieť vplyvu letu na ich organizmus a prijať primerané opatrenia na udržanie zdravia a bezpečnosti.

Zloženie atmosféry

Atmosféra je vrstva plynu, ktorá obklopuje Zem. Je zložená z rôznych plynov, pričom najrozšírenejším plynom je dusík (približne 78 %) a kyslík (približne 21 %). Zvyšok atmosféry tvoria iné plyny, ako argón, oxid uhličitý, vodná para a ďalšie.

Zákony plynov

Pri letení je dôležité mať pochopenie zákonov plynov, ktoré sa vzťahujú na stlačiteľné plyny, ako je vzduch. Dôležitými zákonmi sú napríklad Boyleov zákon, Charlesov zákon a Gay-Lussacov zákon. Tieto zákony popisujú vzťahy medzi tlakom, objemom, teplotou a množstvom plynu.

Dýchanie a krvný obeh

Dýchanie a krvný obeh sú dva základné fyziologické procesy, ktoré zabezpečujú dodávku kyslíka do tela a odstraňovanie oxidu uhličitého. Počas letu sú tieto procesy dôležité, pretože vzduch na vyšších výškach je riedší a obsahuje menej kyslíka. To môže mať vplyv na dýchacie a kardiovaskulárne systémy pilota.

Dýchací systém umožňuje prijímanie kyslíka a vylučovanie oxidu uhličitého. Súčasťou tohto systému sú dýchacie cesty, pľúca a transportný systém krvných ciev. Krvný obeh zaisťuje prenos kyslíka z pľúc do tkanív a následný odvod oxidu uhličitého. Zabezpečuje ho srdce a sústava krvných ciev.

Pri letení na veľkých výškach a v extrémnych podmienkach, ako je napríklad vysoká rýchlosť, nízky tlak a teplota, môže mať vplyv na fyziologické procesy pilota. Preto je dôležité, aby piloti boli informovaní o týchto vplyvoch a prijímali primerané opatrenia na udržanie svojho zdravia a výkonnosti počas letu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥