Letové prístroje

Tlakové informácie pre barometrické prístroje vo vrtuľníku ROBINSON R-22 zabezpečuje PITOT-STATICKý SYSTéM. Tento dodáva tlak do rýchlomera, výškomera a variometra. Pitotova trubica je umiestnená na prúdnicovom pylóne nad kabínou vrtuľníka. Snímač statického tlaku je umiestnený vo vnútri priestoru pod zadným prekrytom. Systém je opatrený vypúšťacími otvormi, ktorými sa vypúšťa kondenzát. Tento kontrolujte a vypúšťajte, keď máte podozrenie na nesprávnu indikáciu barometrických prístrojov.

(1) Rýchlomer. Tento prístroj ukazuje rýchlosť vrtuľníka voči vzduchu. Môže ukazovať rýchlosť v míľach za hodinu, knotoch, alebo v kilometroch za hodinu. Rýchlomer vo vrtuľníku R 22 ukazuje rýchlosť letu v KIAS.

(2) Výškomer. Ukazuje výšku, v ktorej vrtuľník letí. Podľa platných smerníc a predpisov sa výškomer nastavuje tak, aby ukazoval výšku nad hladinou mora. Na výškomeri nastavíte tlak vzduchu redukovaný na hladinu mora (QNH). V tomto prípade bude výškomer ukazovať nadmorskú výšku letiska, ak vrtuľník bude stáť na zemi, počas letu bude ukazovať nadmorskú výšku letu (altitude). Vo vrtuľníku ROBINSON R-22 výškomer ukazuje výšky vo feetoch.

(3) Zákrutomer. Tento prístroj ukazuje zmysel zatáčky a jej uhlovú rýchlosť. Priečny sklonomer (guľôčka), ukazuje koordináciu kormidiel vrtuľníka. V koordinovanom lete bude guľôčka v strede zakrivenej sklenenej trubičky. Namiesto zákrutomera môže byť vrtuľník vybavený iným typom prístroja, ktorý poskytuje tú istú informáciu ako klasický zákrutomer. Jediným rozdielom je odlišný vzhľad.

(4) Magnetický kompas. Je základným prístrojom, poskytujúcim informáciu o kurze. Využíva pôsobenie magnetického poľa Zeme.

Deviačná tabuľka, ktorá nie je súčasťou prístroja, poskytuje informáciu o chybe kompasu vzhľadom k magnetickej deviácii prístroja.

(5) Smerový zotrvačník (gyroskop). Tento zotrvačníkový prístroj musíte za letu periodicky nastavovať podľa magnetického kompasu. Poskytuje stabilnú smerovú informáciu. Na rozdiel od kompasu je relatívne odolný voči chybám pri zatáčaní, zrýchlení a spomalení, pri normálnych letových obratoch. Premenlivé magnetické polia, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov vo vrtuľníku nemajú vplyv na presnosť údajov tohto prístroja.

(6) Polohový ukazovateľ (Umelý horizont). Tento gyroskopický prístroj poskytuje pilotovi informáciu o polohe vrtuľníka vzhľadom ku skutočnému horizontu. Využíva stabilitu roztočeného zotrvačníka, gyroskopické momenty a precesné sily rotujúceho telesa okolo svojej osi.

(7) Variometer. Je citlivý barometrický prístroj, ktorý ukazuje vertikálnu rýchlosť stúpania alebo klesania v metroch za sekundu alebo v stopách za minútu. Vo vrtuľníku R 22 je nainštalovaný prístroj, ktorý udáva vertikálnu rýchlosť v stopách za minútu.

(8) Vonkajší teplomer. Je dôležitý pre bezpečnosť letu, pretože upozorňuje na možnosť vzniku námrazy pri nízkej vonkajšej teplote. Obyčajne je teplota zobrazená v stupňoch Celzia a súčasne vo Fahrenheitoch.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥