Ťažký na chvost

V tomto stave bude páka cykliky posunutá mierne dopredu z neutrálnej polohy. Tiež by ste sa mali vyhnúť lietaniu veľkými rýchlosťami, keďže páka cykliky sa bude musieť pohybovať dopredu a mohla by dosiahnuť krajnú polohu. Zvláštnu pozornosť venujte prechodu do visenia, priblíženie na veľkej rýchlosti si vyžaduje rázne podrovnanie pre zmenšenie rýchlosti. Toto by mohlo viesť k nedostatku dopredného pohybu páky cykliky pri prechode z podrovnania do visenia.

Pri cvičení ťažkého na chvost je dôležité mať na pamäti správne nastavenie páky cykliky. Páka by mala byť mierne posunutá dopredu z neutrálnej polohy, čo umožní správne riadenie chvostového rotoru. Je však potrebné byť opatrný a vyhnúť sa lietaniu veľkými rýchlosťami, pretože pri týchto rýchlostiach by mohla páka dosiahnuť krajnú polohu a obmedziť pohyb chvostového rotoru.

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať prechodu do visenia a priblíženiu na veľkej rýchlosti. Pre zmenšenie rýchlosti je potrebné vykonať rázne podrovnanie. Pri prechode z podrovnania do visenia je dôležité zabezpečiť dostatočný dopredný pohyb páky cykliky, aby sa udržala riadiaca schopnosť chvostového rotoru.

Pri cvičení ťažkého na chvost je dôležité dodržiavať bezpečnostné postupy a mať dostatočné skúsenosti s ovládaním vrtuľníka. Je vhodné konzultovať s instruktorom alebo skúseným pilotom, aby ste sa oboznámili s konkrétnymi technikami a obmedzeniami vášho vrtuľníka.

Vždy by ste mali dávať prednosť bezpečnosti a v prípade neistoty či nedostatočnej skúsenosti vyhľadať radu od profesionálov. Dodržiavanie správnych postupov a odborné vedenie vám pomôžu vykonávať cvičenia ťažkého na chvost s maximálnou bezpečnosťou a kontrolou nad vrtuľníkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *