Autorotácia VPBMP (HASEL)

Autorotácia VPBMP (z anglického Hover Auto-Rotation with Simulated Engine Failure) je špeciálna forma autorotácie, ktorá sa vykonáva pri vrtuľníkoch s možnosťou visenia. VPBMP je skratka pre jednotlivé fázy tohto manévru: Hover, Autorotation, Simulated Engine Failure, Landing.

Pri autorotácii VPBMP vrtuľník visí v mieste (Hover) a následne sa vykoná samotná autorotácia, čo znamená, že sa vypne alebo simuluje zlyhanie motora (Autorotation). Pilot sa musí rýchlo a správne rozhodnúť a vykonať vhodné kroky na riadenie vrtuľníka v tejto situácii. Hlavným cieľom je bezpečne pristáť (Landing) počas autorotácie.

W slove “HASEL” sa skrývajú hlavné aspekty, ktoré pilot musí zvážiť počas autorotácie VPBMP:

  • Height (výška): Pilot musí zohľadniť výšku a mať dostatočný priestor na vykonanie autorotácie a bezpečné pristátie.
  • Airspeed (rýchlosť): Pilot musí riadne sledovať rýchlosť vrtuľníka počas autorotácie, aby udržal optimálny vztlak a riadenie.
  • Select suitable landing area (vybrať vhodné pristátie): Pilot musí identifikovať a vybrať vhodné miesto pre pristátie, kde sú splnené podmienky pre bezpečný a kontrolovaný pristátie.
  • Execute the autorotation (vykonať autorotáciu): Pilot musí správne vykonať autorotáciu a zabezpečiť stabilný priebeh manévru.
  • Land safely (pristáť bezpečne): Pilot musí zabezpečiť bezpečné pristátie vrtuľníka počas autorotácie.

Autorotácia VPBMP je dôležitou súčasťou výcviku pilotov vrtuľníkov a pomáha im získať skúsenosti a schopnosti riadiť vrtuľník v prípade zlyhania motora. Tento manéver umožňuje pilotom simulovať nebezpečné situácie a naučiť sa rýchlo a správne reagovať na ne, čo prispieva k ich bezpečnosti a sebadôvere pri lietaní.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥