Traťová rýchlosť

Termín Traťová rychlost alebo v angličtine Ground speed predstavuje rýchlosť, s akou sa lietadlo pohybuje vzhľadom na pevnú zem. Je to dôležitý letecký parameter, ktorý …

Preletový trať

Termín Air transit route označuje v leteckom kontexte vymezený pás na zemi, ktorý je určený pre prelety vrtuľníkov. Tieto trasy sú špeciálne vyznačené na základe …

Traťová mapa

Traťová mapa (následuje jméno/název) – Enroute chart (followed by name/title) Traťová mapa, známa aj pod anglickým názvom Enroute chart, je dôležitým nástrojom v leteckej navigácii. …

Poradná trať

Poradná trať – Advisory route Poradná trať je stanovená trasa, na ktorej je k dispozícii letová poradná služba. Je dôležitým prvkom v riadení letovej prevádzky, …

Príletovej trate

Príletové trasy sú dôležitým aspektom leteckej navigácie, ktorý sa týka fázy letu, keď lietadlo pristupuje k cieľovému letisku. Tieto trasy sú súčasťou prístrojového pristupového postupu, …

Stratokumulus

Termín Stratocumulus sa v leteckom prostredí používa na označenie určitého typu oblakov, ktoré majú špecifické charakteristiky a vplyv na letecké operácie. Tieto oblaky majú skratku …

Fáza letu na trati

V leteckom priemysle sa termín En route phase používa na označenie časti letu od ukončenia fázy vzletu a počiatočného stúpania po začiatok fázy priblíženia a …

Nimbostratus

Nimbostratus je meteorologický termín, ktorý označuje typ oblačnosti, ktorá je spojená s dlhotrvajúcimi zrážkami a často s nepriaznivým počasím. Tento typ oblakov patrí medzi nízke …

Traťový úsek

Traťový úsek je dôležitým leteckým termínom, ktorý označuje konkrétny úsek letu alebo časť leteckej trasy, ktorá sa bežne prekonáva bez potreby medzipristátia. V angličtine je …

Cirostratus

Cirrostratus je významný meteorologický termín, ktorý označuje oblačnost v atmosfére. V angličtine je tento termín známy ako Cirrostratus. Cirrostratus je druh vysokých oblakov, ktoré sa …

Zmena trate

Změna trati, známá také jako re-route, je termín v letectví používaný na označenie situace, kdy je potřeba změnit plánovanou letovou trasu letadla. Tato změna může …

Altostratus

Altostratus je typ oblačnosti, ktorý je charakterizovaný rovnomerným oblačným krytom v strede neba. Tieto oblaky sú umiestnené na strednej výške a sú často pozorované vo …

Traťový bod

Letecký Odborný Výraz: Waypoint Termín Waypoint, často označovaný ako Traťový bod, je základným pojmom v leteckej navigácii a riadení letov. Predstavuje špecifikovanú zemepisnú polohu v …

Úsek trate

Letecký Odborný Výraz: Úsek Trate (Route Sector) Termín úsek trate (route sector) v leteckom kontexte označuje konkrétnu časť leteckej trasy, ktorú lietadlo prechádza počas svojho …

Trate, traťový

Letecký Odborný Výraz: Tratě, Traťový (En Route) Termín tratě alebo traťový (en route) v leteckom kontexte označuje obdobie letu, kedy lietadlo sa nachádza na vzdušnej …

Trať do fixu

Letecký Odborný Výraz: Trať do Fixu (Track to Fix) V leteckej navigácii a riadení letu je termín trať do fixu (track to fix) kľúčovým pojmom …

ATS trať

ATS Trať v Leteckej Navigácii ATS trať (Air Traffic Services route) je definovaný letecký trásový systém, ktorý je navrhnutý a udržiavaný pre bezpečné a efektívne …

Trať ATS

Termín ATS trať označuje stanovenú trasu, ktorá je určená na usmerňovanie pohybu leteckej prevádzky s cieľom poskytovať letecké provozné služby. Tento pojem zahŕňa rôzne typy …

Stratus

Stratus – Stratus V leteckej terminológii sa termín Stratus používa na označenie určitého typu oblačnosti. Stratus je nízka oblačnosť, ktorá sa nachádza v nižších úrovniach …

Trať

Trať – Route V leteckom priemysle je pojem trať (route) základným kameňom plánovania a navigácie letu. Trať je presne definovaná cesta, ktorú lietadlo nasleduje od …