Stratus

Stratus – Stratus

V leteckej terminológii sa termín Stratus používa na označenie určitého typu oblačnosti. Stratus je nízka oblačnosť, ktorá sa nachádza v nižších úrovniach atmosféry. Tieto oblaky sú obvykle ploché a bez tvarov, čo znamená, že sa vyskytujú v jednotnom, neprerušovanom vrstvovitom tvare. Stratusové oblaky majú tendenciu kryť oblohu ako sivá, šedá vrstva a často prinášajú mierne zrážky alebo mrholenie.

Termín Stratus je tiež súčasťou štandardizovaných skratiek a kódov používaných v leteckom priemysle. V rámci medzinárodných štandardov je Stratus označovaný skratkou ST. Tieto kódy sú dôležité pre leteckú komunikáciu, navigáciu a meteorologické správy, kde je potrebné rýchlo a jednoznačne označiť typy oblačnosti a iné meteorologické podmienky. Použitie štandardizovaných skratiek, ako je ST pre Stratus, pomáha pilotom, meteorológom a iným profesionálom v leteckom odvetví efektívne komunikovať a interpretovať dôležité informácie týkajúce sa poveternostných podmienok a bezpečnosti letov.

Stratus – Stratus

Stratus má skratku ST. ST (Stratus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥