Robinson R22 – časť 3

Predletová prehliadka Robinson R22

  1. Vizuálna kontrola: Prehliadajte trup vrtuľníka a pozorujte prítomnosť akýchkoľvek viditeľných poškodení alebo deformácií. Skontrolujte aj chvostový rotor, hlavný rotor a ich listy.
  2. Nádrže paliva: Skontrolujte, či sú nádrže paliva dostatočne naplnené a či nie sú žiadne úniky paliva.
  3. Elektrický systém: Skontrolujte stav batérie, prítomnosť dostatočného nabíjania a skontrolujte funkčnosť svetiel a prístrojov.
  4. Prístroje: Skontrolujte správne fungovanie prístrojov a overte si ich nastavenia.
  5. Chvostový rotor: Skontrolujte, či nie sú žiadne poškodenia na chvostovom rotore a jeho súčastiach.
  6. Hlavný rotor: Skontrolujte listy hlavného rotora a overte si ich stav a nastavenie.
  7. Brzdy: Skontrolujte funkčnosť a účinnosť brzd.
  8. Vzduchový filter: Skontrolujte stav vzduchového filtra a jeho čistotu.
  9. Čerpadlo paliva: Skontrolujte činnosť a tlak čerpadla paliva.
  10. Kontrola záznamov: Skontrolujte letové záznamy a dokumentáciu vrtuľníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥