Obmedzenia

  • Maximálna povolená letová rýchlosť Vne je 102 KIAS (188 km/hod) do 3000 ft hustotnej výšky (910 m). Nad túto výšku maximálne rýchlosti určuje graf z letovej príručky.
  • Označenie rýchlomeru: Zelený oblúk 50-102 KIAS (92.5-188 km za hodinu),červená ryska 102 KIAS (188 km/hod).
  • Obmedzenie otáčok rotora pri motore v zábere: max. 104%, min. 97%.
  • Obmedzenie otáčok rotora pri vypnutom motore zo záberu (v autorotácii) max. 110%, min. 90%. Otáčkomer rotoru je farebne označený nasledovne: Horná červená ryska = 110%, žltý oblúk = 104-110%, zelený oblúk = 97-104%, žltý oblúk = 90-97%, dolná červená ryska = 90%, žltý oblúk = 60-70%.
  • Obmedzenia motora sú nasledovné: Maximálne otáčky motoru = 104% (2652 ot/min), Maximálna teplota hláv valcov = 500OF (260OC), Minimálny tlak oleja pri voľnobehu = 25 psi, Minimálny tlak oleja za letu = 60 psi, Maximálny tlak oleja pri vzlete a ohreve = 100 psi, Maximálny tlak oleja za letu = 90 psi. Maximálny prúd alternátora 54 A. Inštruktor zdôrazní dôležitosť prevádzky schopnosti alternátora, nakoľko let s nepracujúcim alternátorom môže byť životu nebezpečný. Pri vybití akumulátora nepracujú otáčkomery, čo môže spôsobiť havarijnú situáciu, hlavne vo fáze pristávania.
  • Obmedzenia plniaceho tlaku sú uvedené v grafe z letovej príručky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥