Riadenie výkonu IFR

  • 1. Vztlak a ťah na vrtuľníku pochádzajú z rovnakého zdroja, z nosného rotora. Aby ste mohli správne meniť alebo udržiavať požadovanú výšku a rýchlosť, mali by ste vedieť príslušné nastavenia výkonu požadované pre vrtuľník. Napr. Robinson R-22 požaduje plniaci tlak 20 inch pre rýchlosť 150 km/hod. (80 KTS). Stúpanie alebo klesanie 2.75 m/s (500 ft/min) pri 150 km/hod. (80 KTS) si vyžiada zmenu plniaceho tlaku asi 2 inch oproti pôvodnému cestovnému režimu.
  • 2. Ťah rotoru sa nastavuje rovnako ako pri normálnom lete pákou kolektívu a je zobrazený na ukazovateli alebo plniaceho tlaku. účinky pohybov páky kolektívu sú tiež rovnaké, pri zväčšení výkonu sa bude vrtuľníku zdvíhať nos a bude zatáčať doprava a pri zmenšení výkonu naopak.
  • 3. Pri danej rýchlosti určité nastavenia ťahu určia, či vrtuľník bude stúpať, klesať, alebo letieť horizontálne. Zväčšenie výkonu pri udržiavaní konštantnej rýchlosti vyústi do stúpania, zmenšenie výkonu do klesania.
  • 4. Nastavenie výkonu pri udržiavaní konštantnej výšky bude určovať rýchlosť. Keď sa výkon zväčší, nos vrtuľníka sa bude musieť sklopiť dole, aby ste udržali výšku, rýchlosť sa zväčší a naopak.
  • 5. Konštantná výška a rýchlosť v horizontálnom lete závisia na koordinácii polohy vrtuľníka a výkone motora.

Po upravení výkonu pre určitú rýchlosť alebo výšku sa ovplyvní poloha vrtuľníka. Veľkosť zmeny polohy a jej smer závisia na vykonanej zmene. Poloha vrtuľníka a nakláňanie musí byť upravené a zatáčanie koordinované, aby ste udržali ustálený a vyvážený let.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥