Riadiace orgány

Dvojité riadenie vo vrtuľníku ROBINSON R-22 je štandardné vybavenie a všetko hlavné riadenie je ovládané pomocou tiahel a súpáčia. Všetky ložiská, ktoré sú v systéme riadenia použité, sú utesnené guľôčkové ložiská a majú samomazné teflónové vedenia.

Riadenie vrtuľníka ROBINSON R-22 je rovnaké ako u ostatných vrtuľníkov. Páka cyklického riadenia sa javí odlišne vplyvom voľného zavesenia uprostred, ale pohyby rukoväťou sú rovnaké ako u ostatných vrtuľníkov. Držadlo cykliky je voľné pre vertikálny pohyb, umožňujúce pilotovi dať odpočinúť predlaktiu položením ruky na koleno.

Pohybom páky cykliky nakláňate rotorový disk a spôsobujete nakláňanie vrtuľníka dopredu, dozadu, doľava a doprava, alebo kombináciu týchto pohybov. Nezabudnite, že celková vztlaková sila je vždy kolmá na rotorový disk a keď je rotorový disk odklonený od vertikálnej zložky sily, ťahová (horizontálna) zložka sily bude pohybovať vrtuľníkom v smere náklonu rotorového disku. Disk sa nakláňa v súlade s pohybmi páky cykliky.

Všimnite si, že veľkosť celkovej vztlakovej sily sa nemení, ale pohyby cykliky menia smer tejto sily a vplývajú na polohu a rýchlosť vrtuľníka. Pri prvých letoch Vám inštruktor ukáže vplyv páky cykliky na udržiavanie priamočiareho vodorovného letu, ktorý je základom pre všetky zmeny polohy. Na začiatok by ste si mali všimnúť polohu vrtuľníka vzhľadom k horizontu. Ten by Vám mal ukázať reakcie prístrojov na pohyby pákou cykliky. Páka cykliky slúži na zmenu polohy a tým aj rýchlosti vrtuľníka, ktorá naopak vplýva na výšku. Pozdĺžne pohyby cykliky slúžia na dosiahnutie a udržiavanie požadovaného pozdĺžneho sklonu vrtuľníka, ktorý priamo vplýva na jeho rýchlosť. Rýchlosť a rozsah zmeny pozdĺžneho sklonu vrtuľníka priamo závisia od rýchlosti a rozsahu pohybu páky cykliky. Bočné pohyby pákou cykliky spôsobujú a riadia priečny náklon. Pákou cykliky pohybujte vždy plynule a s malými výchylkami. Prudké pohyby riadením sú nebezpečné a tiež znižujú životnosť súčiastok a môžu dokonca spôsobiť ich poškodenie.

Páka kolektívneho riadenia je ako u ostatných vrtuľníkov s otočnou rukoväťou pre ovládanie škrtiacej klapky karburátora. Keď dvíhate páku kolektívneho riadenia, škrtiaca klapka karburátora (plyn) sa otvára automaticky vnútorným súpáčim, takže potrebujete robiť len malé úpravy otočnou rukoväťou ovládača plynu. Pri väčšom výkone za letu nad 4000 ft (1200 m) je súvzťah plynu s kolektívom menej účinný a musíte manipulovať ručne. Pri lete s vyšším výkonom nad 4000 ft môže dôjsť k prekročeniu otáčok ak pri znížení kolektívu nestiahnete ovládač plynu.

Pákou kolektívneho riadenia meníme uhol nastavenia listov nosného rotora naraz, čiže kolektívne. Ťahom páky smerom hore zväčšujeme uhol nastavenia listov nosného rotora, následkom čoho zväčšujeme vertikálnu zložku vztlakovej sily. Pohyb páky kolektívu smerom dole zapríčiňuje opačnú reakciu. Prvotným účinkom pohybu pákou kolektívu je zmena výšky vrtuľníka a druhotným otáčanie vrtuľníka okolo zvislej osi, čo je spôsobené zmenou reakčného krútiaceho momentu.

Ako už bolo povedané páka škrtiacej klapky sa ovláda otočnou rukoväťou na konci páky kolektívneho riadenia. Používa sa na reguláciu otáčok motora a rotora v normálnych prevádzkových rozsahoch piestových motorov. Pri prvých letoch Vám inštruktor predvedie, že ako druhotný účinok zvýšenia otáčok motora vzniká otáčanie vrtuľníka doprava a pri ubratí otáčok, doľava. Tak isto Vám ukáže správnu koordináciu pohybu plynovej páky a kolektívneho riadenia, ktorá je na udržanie plniaceho tlaku, motorových a rotorových otáčok v správnych prevádzkových rozsahoch.

Pomocou pedálov nožného riadenia vylučujeme reakčný točivý moment nosného rotora a riadime smer otáčania vrtuľníka počas visenia okolo zvislej osi. Za normálneho letu pedálmi nožného riadenia kompenzujeme reakčný moment a tým umožňujeme vrtuľníku, aby udržoval ustálený priamočiary let. Každý vrtuľník má priečny sklonomer s guľôčkou, ktorá napomáha pri udržiavaní ustáleného priamočiareho letu. Už pri prvých letoch zistíte ako tento veľmi jednoduchý prístroj ukazuje, do ktorého smeru je potrebné vyšliapnuť pedál nožného riadenia, aby vrtuľník udržoval ustálený priamočiary let. Ak je guľôčka vľavo, vyšliapnete ľavý pedál, až kým sa neustáli v strede a naopak. Pohyb pedálov nožného riadenia zapríčiňuje zmenu uhlu nastavenia listov chvostového rotora. Výsledkom vyšliapnutia ľavého pedálu je zväčšenie uhla nastavenia listov chvostového rotora, zvýšenie jeho ťahu a otáčanie vrtuľníka smerom doľava. Pri vyšliapnutí pravého pedálu sa ťah chvostového rotora zníži a vrtuľník sa otáča doprava.

Chvostové rotory sú na všetkých vrtuľníkoch tlačné. Na vrtuľníku ROBINSON R-22 je umiestnený na ľavej strane chvostového nosníka (v smere letu). Pre rozdielne smery otáčania vrtuľníka okolo zvislej osi sa nemení smer ťahu chvostového rotora, ale mení sa len jeho veľkosť. Inštruktor Vám v budúcnosti predvedie, že nožné riadenie je potrebné používať vždy vtedy, keď meníte výkon motora, alebo pri pohyboch pákou cykliky a kolektívu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥