Čas letu

Čas letu je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý presne definuje obdobie, počas ktorého je lietadlo v pohybe od okamihu, kedy sa prvýkrát rozbehol s …

Čas letovej služby

Čas letovej služby je kritickým pojmom v leteckom priemysle, ktorý presne definuje obdobie, počas ktorého môže člen letovej posádky vykonávať svoje povinnosti. Tento časový rámec …

Letová

Letová informačná oblasť (FIR) – Flight Information Region (FIR) je geografická oblasť, ktorá je definovaná na základe špecifických leteckých navigačných bodov a hraníc, ktoré umožňujú …

Flight check

Flight check alebo vo voľnom preklade letová kontrola predstavuje dôležitý letecký odborný výraz, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a efektívnosti leteckých operácií. Tento termín označuje …

LETOVÝ ZAPISOVAČ

LETOVÝ ZAPISOVAČ V LETECKEJ DOPRAVE Letový zapisovač, známy tiež ako letový zapisovač, je zariadenie inštalované v lietadle na účely získania dát potrebných pre odborné vyšetrovanie …

maximálny dolet

Maximálny dolet je v leteckom odbore technickým parametrom, ktorý definuje maximálnu vzdialenosť, ktorú vrtuľník môže prekonať na jednom náplni paliva alebo na určitý typ pohonu. …

Letové overenie

Letové overenie je neoddeliteľnou súčasťou leteckých operácií, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť letu. Tento proces zahŕňa dôkladné posúdenie všetkých leteckých systémov, zariadení a procesov pred …

Letový plán

Letový plán, známy aj pod odborným označením Flight Plan (PLN), je dôležitý dokument v oblasti leteckej dopravy. Ide o stanovené údaje týkajúce sa zamýšľaného letu …

obchodný let

Obchodný let, známy aj ako commercial flight, je termín, ktorý označuje letovú činnosť, ktorá je poskytovaná verejnosti alebo súkromným skupinám za primeranú hodnotu. Tieto lety …

Flight engineer

Letecký inžinier je osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v norme JAR-FCL (taktiež v Sekcii 2). Táto pozícia je kľúčovým článkom v tíme leteckej posádky a …

Zvláštny let VFR

Zvláštny let VFR alebo v anglickom jazyku Special VFR flight predstavuje špecifický typ leteckého letu, ktorý sa uskutočňuje pod špeciálnymi podmienkami. VFR (Visual Flight Rules) …

Riadený let

Riadený let, v angličtine označovaný ako Controlled flight, predstavuje jeden z kľúčových aspektov modernej leteckej prevádzky. Ide o let, ktorý je vykonávaný pod dohľadom letovej …

Letová príručka

Letová príručka, známa aj ako Flight Manual v angličtine, je kľúčovým dokumentom pre každé lietadlo, ktorý hovorí o jeho operácii a bezpečnosti. Tento manuál je …

kontrolný panel

Letové ovládacie systémy, často nazývané aj riadiace plochy, predstavujú základné súčasti každého lietadla. Sú to mechanické zariadenia a systémy, ktoré umožňujú pilotovi riadiť pohyb lietadla …

smerový zotrvačník

Letecký odborný výraz flight gyroscope sa v slovenčine prekladá ako smerový zotrvačník alebo polokompas. Je to dôležitý letecký palubný prístroj, ktorý umožňuje pilotovi sledovať kurz …

Čas sólového letu

Letecký odborný výraz Solo flight time sa v slovenčine prekladá ako Čas sólového letu. Tento termín označuje dobu letu, počas ktorej je pilot-žiak jedinou osobou …

Riadený rokov

Riadený let – Controlled Flight Riadený let je dôležitý letecký termín, ktorý označuje akýkoľvek let, ktorý je riadený podľa príslušných letových povolení a regulácií. Pojem …

posádka lietadla

Posádka lietadla, v angličtine známa ako flight crew, je kľúčovým prvkom v riadení a bezpečnosti leteckých operácií. Skladá sa z vyškolených profesionálov, ktorí majú zodpovednosť …