Riadený rokov

Riadený let – Controlled Flight Riadený let je dôležitý letecký termín, ktorý označuje akýkoľvek let, ktorý je riadený podľa príslušných letových povolení a regulácií. Pojem …

posádka lietadla

Posádka lietadla, v angličtine známa ako flight crew, je kľúčovým prvkom v riadení a bezpečnosti leteckých operácií. Skladá sa z vyškolených profesionálov, ktorí majú zodpovednosť …

letecký manuál

Letecký manuál, známy tiež ako flight manual, je kľúčový dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o konkrétnom leteckom prostriedku. Tento manuál poskytuje pilotom a ďalšiemu personálu …

letová hodina

Letová hodina, často označovaná ako flight hour v angličtine, je jednotka používaná v letectve na meranie času, počas ktorého lietadlo lietalo. Táto hodnota je kľúčovým …

Status letu

Stav letu, často označovaný ako Flight status, je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle. Predstavuje označenie, či konkrétne lietadlo vyžaduje špeciálne zaobchádzanie zo strany letových prevádzkových …

Flight

Letecký Odborný Výraz: Let (Flight) Termín let je základným pojmom v leteckom priemysle a odkazuje na plánovaný alebo aktuálne vykonávaný let lietadla z jedného miesta …

Flight time

Čas letu vo svete leteckej dopravy Čas letu je kritickým faktorom v leteckej doprave, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v meraní času, ktorý lietadlo strávi vo …

Letový čas

Letový čas – Flight Time Termín flight time v leteckom kontexte označuje celkový čas od okamihu, keď sa lietadlo prvýkrát začne pohybovať v súvislosti s …

Let

Let – Flight Let, alebo letecký let, je proces presunu lietadla z jedného miesta na druhé vo vzduchu. Tento proces zahŕňa množstvo komplexných operácií, ktoré …

Let VFR

Let VFR alebo let za viditelnosti predstavuje letecký režim, ktorý sa riadi špecifickými pravidlami, umožňujúcimi pilotom navigovať a riadiť lietadlo v podmienkach dobrej viditeľnosti. VFR …

Let IFR

IFR let znamená let vykonávaný podľa pravidiel letu podľa prístrojov (Instrument Flight Rules). Tento špecifický typ letu sa riadi prísne stanovenými normami a predpismi, ktoré …

Čas letu

Čas letu je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý presne definuje obdobie, počas ktorého je lietadlo v pohybe od okamihu, kedy sa prvýkrát rozbehol s …

Čas letovej služby

Čas letovej služby je kritickým pojmom v leteckom priemysle, ktorý presne definuje obdobie, počas ktorého môže člen letovej posádky vykonávať svoje povinnosti. Tento časový rámec …

Čas sólového letu

Letecký odborný výraz Solo flight time sa v slovenčine prekladá ako Čas sólového letu. Tento termín označuje dobu letu, počas ktorej je pilot-žiak jedinou osobou …

smerový zotrvačník

Letecký odborný výraz flight gyroscope sa v slovenčine prekladá ako smerový zotrvačník alebo polokompas. Je to dôležitý letecký palubný prístroj, ktorý umožňuje pilotovi sledovať kurz …

kontrolný panel

Letové ovládacie systémy, často nazývané aj riadiace plochy, predstavujú základné súčasti každého lietadla. Sú to mechanické zariadenia a systémy, ktoré umožňujú pilotovi riadiť pohyb lietadla …

Letová príručka

Letová príručka, známa aj ako Flight Manual v angličtine, je kľúčovým dokumentom pre každé lietadlo, ktorý hovorí o jeho operácii a bezpečnosti. Tento manuál je …

Riadený let

Riadený let, v angličtine označovaný ako Controlled flight, predstavuje jeden z kľúčových aspektov modernej leteckej prevádzky. Ide o let, ktorý je vykonávaný pod dohľadom letovej …