čas letu – letúny

Čas letu – letadlá je dôležitým leteckým pojmom, ktorý presne definuje obdobie, počas ktorého je lietadlo v pohybe od momentu, kedy sa prvýkrát rozbehne s cieľom vzlietnuť, až po moment, keď sa úplne zastaví po skončení letu.

Tento časový údaj, tak ako je tu definovaný, zodpovedá času od klinov po kliny (od špalkov po špalky), ktorý je bežne používaný v leteckom priemysle. Meria sa od okamihu, keď sa letadlo začne pohybovať s cieľom vzlietnuť, a končí v okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu. Tento čas zahŕňa všetky fázy letu, vrátane vzletu, kľúčových fáz letu vo vzduchu a pristátia.

Čas letu – letadlá je dôležitým faktorom pri riadení leteckej prevádzky. Presné sledovanie tohto času je nevyhnutné pre plánovanie letov, odhad spotreby paliva, riadenie personálu a zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich. Záznamy o čase leteckých operácií sú dôležité nielen pre riadiacich letov, ale aj pre analýzu a vylepšovanie efektívnosti leteckej prevádzky a bezpečnosti letu.

Celkový čas od okamihu, keď sa letún začne pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu. Poznámka: čas letu, tak ako je tu definovaný, zodpovedá času od klinov po kliny (od špalkov po špalky), ktorý sa bežne používa a meria sa od okamihu, keď sa letún pohne za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥