Štandardná zákruta

štandardná zákruta je zákruta s rýchlosťou zatáčania 3o za sekundu. Pri danej rýchlosti bude rýchlosť zatáčania závisieť od uhlu náklonu. Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť uhol náklonu požadovaný pre štandardnú zákrutu je pripočítať l0% z rýchlosti k číslu 5. Pri 100 km/hod. je to 10+5 = 15o.

Reakcie prístrojov počas zákruty:

  • Zákrutomer: Ručička sa nakloní v smere zatáčania a bude ukazovať smer a uhlovú rýchlosť zatáčania. V správnej zákrute bude guľôčka v strede. Ak je guľôčka vo vnútri zákruty, vrtuľník je v sklze, ak je na vonkajšej strane, vrtuľník je vo výklzovej zákrute.
  • Umelý horizont: Indikátor horizontu bude rovnobežný s indikátorom vrtuľníka a indikátor vrtuľníka bude naklonený rovnako ako vrtuľník.
  • Smerový zotrvačník: Neustále ukazuje kurz vrtuľníka. Smerový zotrvačník sa zastaví vtedy, keď sa zastaví zatáčanie. Ručička smerového zotrvačníka sa pri zatáčaní doprava pohybuje tým istým smerom a hodnota kurzu rastie. Pri zatáčaní doľava je to naopak.
  • Rýchlomer: V zákrute rýchlomer neukazuje celkom správnu hodnotu. Keď sa preťaženie zvyšuje v dôsledku zatáčania, potrebný prídavný vztlak sa musí získať naklonením rotora dozadu. V miernej zákrute je pokles ťažko zbadateľný a dokonca aj v dobre vykonanej zákrute so stredným uhlom náklonu nie je pokles rýchlosti veľký. V jednej zákrute bude mať rýchlosť tendenciu k zväčšovaniu, pri zatáčaní na opačnú stranu bude tomu naopak. Pre udržanie rovnakej rýchlosti zákruty použijeme páku cykliky.
  • Výškomer: V dokonale vykonanej horizontálnej zákrute sa ručička výškomeru nepohne z pôvodnej hodnoty. Ak budete dvíhať nos vrtuľníka príliš vysoko, výška sa zväčší a naopak.

Komentáre k článku Štandardná zákruta (1)

  1. Aké sú kľúčové faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri vykonávaní štandardnej zákruty v leteckej škole?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥