sústava súradníc

Sústava súradníc, často označovaná aj ako koordinátový systém, je základný matematický nástroj používaný v leteckej navigácii, kartografii, geodézii a mnohých ďalších disciplínach. Táto sústava umožňuje …

spracovávať na príjme

Spracovávanie na príjme je dôležitý proces v leteckej komunikácii a navigácii, ktorý zabezpečuje spoľahlivý prenos informácií medzi leteckými jednotkami a riadiacimi centrami. Tento proces je …

sekundárny kanál

Sekundárny kanál je termín používaný v leteckom priemysle na označenie ďalšieho komunikačného kanála, ktorý je k dispozícii pre určité účely alebo v určitých situáciách. V …

Rozmiestnenie pinov

Rozmiestnenie pinov je dôležitým procesom v leteckej technike, ktorý sa týka pridelenia konkrétnych pinov alebo kontaktov na elektronických zariadeniach, často známych ako čipy alebo integrované …

Radarový riadiaci

Radarový riadiaci je kľúčovou postavou v leteckej doprave, zodpovednou za riadenie letového prevádzkového prostredia pomocou radarových technológií. Títo profesionáli majú špecifické kvalifikácie a skúsenosti potrebné …

priamy konektor

Priamy konektor, známy aj ako straight connector, je základným prvkom v mnohých leteckých a elektronických systémoch. Tento jednoduchý, ale dôležitý komponent umožňuje spojenie dvoch káblov …

mikrovlnný obvod

Mikrovlnný obvod, známy aj ako mikrovlnný systém, je špeciálny typ elektronického obvodu, ktorý je navrhnutý na manipuláciu s vysokofrekvenčnými mikrovlnnými signálmi. Tieto obvody sú kľúčové …

kužeľové snímania

Kužeľové snímanie, známe aj ako konické snímanie, je technika používaná v leteckých a vojenských radarových systémoch na získavanie informácií o objektoch v okolitom priestore. Táto …

Fázový posun – účinník

Fázový posun – účinník, známy aj ako fázový faktor, je dôležitým pojmom v oblasti leteckej navigácie a rádiokomunikácie. Vyjadruje fázový posun medzi dvoma periodickými signálmi, …

výkonová detekcie

V leteckých aplikáciách je výkonová detekcia, známa aj ako power detection, základným aspektom správneho fungovania rádiových komunikačných systémov a senzorov. Ide o techniku, ktorá umožňuje …

uhlový konektor

Uhlový konektor, známy v odborných kruhoch ako angular connector, je dôležitým prvkov v leteckej technike. Tieto špeciálne typy konektorov sú navrhnuté tak, aby umožnili spojenie …

Stredná doba používania

Stredná doba používania, v anglickom leteckom slangu známa ako Mean Time of Use (MTU), je kľúčovým pojmom v leteckej technológii a údržbe lietadiel. Vyjadruje priemernej …

Snímanie, zobrazenie

Scanning, alebo po slovensky snímanie, predstavuje dôležitý proces v oblasti leteckej technológie a radarov. Tento termín označuje systematický postup získavania dát alebo informácií z okolia …

rozptyl rýchlosti

Rozptyl rýchlosti, známy aj ako velocity spread v leteckej terminológii, je dôležitým pojmom, ktorý sa používa na opis rozdielov v rýchlostiach medzi rôznymi časťami alebo …

radiálna rýchlosť

Radiálna rýchlosť je kľúčovým pojmom v leteckej terminológii, ktorý sa týka pohybu lietadla vo vzťahu k iným objektom alebo pozorovateľom. Ide o rýchlosť, s akou …

Radarový rozstup

Radarový rozstup je kritickým pojmom v leteckej doprave, ktorý zohľadňuje bezpečný odstup medzi lietadlami, ktoré sú sledované pomocou radarových zariadení. Ide o špecifický vzdialenostný parameter, …

Radarové zobrazenie

Radarové zobrazenie je kľúčovým prvkov vo svete leteckej technológie, umožňujúcim vizualizáciu dôležitých informácií o polohe a pohybe lietadiel. Ide o elektronické zobrazenie dát, ktoré boli …

prepínanie zväzkov

Prepínanie zväzkov, známe aj ako beam switching, je dôležitým technickým konceptom v oblasti leteckých radarových systémov a komunikačných technológií. Tento proces umožňuje efektívne riadenie smeru …

prenos impulzu

Prenos impulzu, známy aj ako pulzný prenos, je kľúčový koncept v leteckej komunikačnej a radarovej technológii. Tento termín sa odvoláva na proces prenášania rádiových signálov …

modulovaný impulz

Modulovaný impulz, známy aj ako modulovaný pulz, je letecký odborný termín, ktorý sa používa v oblasti rádiových komunikácií a radarových systémov. Modulovaný impulz predstavuje impulz, …

kurzové zrkadlo

Kurzové zrkadlo, známe aj ako azimutálny reflektor, je zariadenie používané v leteckých a radarových systémoch na presné zameriavanie rádiových signálov v horizontálnom smere. Toto zariadenie …