výkonové požiadavky

V leteckom priemysle je termín výkonové požiadavky alebo v angličtine power requirements kľúčovým faktorom pri návrhu a prevádzke lietadiel. Výkonové požiadavky označujú množstvo energie alebo …

rádiolokačné cieľ

Rádiolokačný cieľ, známy v anglickom leteckom terminológii ako radiolocation target, je dôležitým pojmom v oblasti leteckého a obranného systému. Rádiolokačný cieľ označuje objekt alebo letiace …

periodické kmity

Periodické kmitanie, známe v anglickom leteckom žargóne ako periodic oscillations, predstavuje významný koncept v oblasti aerodynamiky a dynamiky lietadiel. Tento termín sa používa na popis …

odhaľovaniu ciele

Odhaliteľnosť cieľa, v leteckom odbore známa pod anglickým názvom target detectability, predstavuje dôležitý aspekt vo vojenských operáciách a obranných systémoch. Tento termín sa týka schopnosti …

nízko letiaci cieľ

Nízko lietajúci cieľ, v leteckej terminológii známy pod anglickým názvom low flying target, predstavuje špecifický druh cieľa v leteckých vojenských operáciách. Tento termín sa často …

Neradarový rozstup

Neradarový rozstup, v anglickom jazyku známy ako Non-radar separation, predstavuje špecifický koncept v leteckej doprave, ktorý sa využíva v situáciách, kde dostupné informácie o polohách …

dvojzväzkový anténa

Dvojzväzková anténa, známa aj pod anglickým názvom dual beam antenna, je špeciálny typ antény používaný v leteckých rádiokomunikačných systémoch. Táto anténa je navrhnutá tak, aby …

dosah rádiolokácie

Dosah rádiolokácie, známy aj ako range of radiolocation, je v leteckom kontexte vzdialenosť, na ktorú môže rádiolokačný systém identifikovať, sledovať a merať objekty v priestore. …

digitálne vyrovnávač

Digitálny vyrovnávač, známy aj ako digital equalizer, je zariadenie alebo softvér používaný na úpravu zvukových signálov v digitálnom formáte. Jeho hlavným účelom je zlepšiť kvalitu …

zavádzanie cieľov

Získavanie cieľov (Acquisition of Targets) je kľúčovým procesom v oblasti obrany, vojenskej technológie a leteckej bezpečnosti. Táto termín sa týka identifikácie, sledovania a zabezpečenia cieľov …

záporná refrakcia

Záporná refrakcia, často nazývaná aj negatívna refrakcia, je fyzikálny jav, ktorý sa vyskytuje, keď svetelný paprsek alebo iný druh elektromagnetickej vlny mení smer pri prechode …

výkyvné snímania

Výkyvné skenovanie (Oscillatory Scanning) je technika používaná v rôznych odvetviach veda a technika, ktorá umožňuje presné meranie alebo pozorovanie objektov alebo javov. Táto metóda zahŕňa …

stredné odraznost

Stredná odrazivosť (Median Reflectivity) je dôležitým termínom v oblasti meteorológie a radarovej technológie, ktorý sa používa na meranie intenzity a hustoty zrážok v atmosfére. Táto …

presnosť sledovania

Presnosť sledovania (Tracking Accuracy) je kľúčovým pojmom v oblasti leteckej navigácie a sledovania cieľov. Tento termín sa používa na označenie presnosti, s akou letecké systémy …

pevný – nepohyblivý cieľ

Pevný cieľ (Steady Target) je letecký výraz, ktorý sa používa v oblasti leteckej navigácie a sledovania cieľov. Tento termín označuje cieľ, ktorý sa nepohybuje alebo …

optimálna filtrácia

Optimálna filtračná (Optimum Filtering) predstavuje pokročilú metódu spracovania signálov, ktorá sa používa v rôznych oblastiach, vrátane leteckých a komunikačných systémov. Táto metóda filtračného spracovania signálu …

hodnotenie rušenia

Hodnotenie rušenia, v leteckom kontexte, predstavuje proces zhodnocovania a analýzy rušivých signálov alebo elektronického rušenia v rámci leteckých komunikačných systémov a elektronických systémov. Dôležitosť Hodnotenia …

Radarové sledovanie

Radarové sledovanie v leteckom priemysle: Radarové sledovanie, známe aj ako radar monitoring, je technológia využívajúca radar na poskytovanie dôležitých informácií o leteckých vozidlách. Táto metóda …

Radarová stopa

Radarová stopa v leteckých systémoch: Radarová stopa, známa aj ako radar track position, je dôležitým pojmom v leteckých operáciách. Ide o počítačom extrapolovanú polohu, ktorá …

priestorové snímanie

Priestorové snímanie v leteckých systémoch: Priestorové snímanie, známe aj ako volume scanning, je kritickou funkciou v moderných leteckých radarových systémoch. Ide o techniku, pri ktorej …

potlačenie rušenia

Potlačenie rušenia v leteckých systémoch: Potlačenie rušenia, známe aj ako clutter rejection, je dôležitým aspektom v leteckých radarových a senzorických systémoch. V leteckom prostredí je …