Rolovanie vo visení a cúvanie

Ľahké jednomotorové vrtuľníky, medzi ktoré patrí aj R 22 ROBINSON, bežne rolujú vo výške jeden až jeden a pol metra od úrovne podvozka. Z dôvodu bezpečnosti sa rolovanie vo visení vykonáva rýchlosťou kráčajúceho chodca.

  • 1. Krokové tempo umožňuje pilotovi presné riadenie a
  • 2. poloha vrtuľníka bude horizontálna alebo takmer horizontálna. V prípade zlyhania motora nebude potrebná žiadna zmena polohy pre bezpečné pristátie.

Rolovanie vo visení začnete jemným pohybom páky cykliky dopredu a potom ju upravíte tak, aby ste udržiavali krokové tempo. Nožným riadením riadite kurz vrtuľníka. Pri bočnom vetre používate kombináciu cykliky a nožného riadenia, aby ste udržali zvolený smer. Podvozok alebo podvozkové lyže by mali byť rovnobežné so smerom pohybu.

Pohyb vrtuľníka dopredu zastavíme jemným pohybom páky cykliky k sebe. Vzhľadom na zmeny v smeroch i veľkostiach vektorov aerodynamických síl, musíte urobiť doplnkové pohyby ako kolektívom, tak aj nožným riadením. Taktiež budete musieť upraviť výkon motora pomocou plynu pre udržanie otáčok. Toto však platí vždy pre všetky pohyby riadiacich pák. Akýkoľvek pohyb jedným z riadiacich orgánov má za následok pohnutie všetkých ostatných pre udržanie vyváženého a stabilného režimu letu. Toto v budúcnosti už nebudeme spomínať, nakoľko táto zásada platí vždy. To musíte mať stále na pamäti. Pohyby musia byť súčasné a koordinované. Nesmú byť vykonávané na doby, aj keď vo výklade sú uvádzané v určitom poradí. Je to však pre lepšiu názornosť výkladu.

Pri zastavovaní dopredného pohybu, bočenia i cúvania je treba uvažovať so zotrvačnosťou vrtuľníka a včas zvoliť miesto pre zastavenie.

Pohyby pákou cykliky musia byť jemné a s malými výchylkami. Vyhnite sa prudkým pohybom s veľkými výchylkami pri cúvaní, aby ste nepoškodili chvostový rotor.

Cúvanie vykonávajte obdobne ako dopredné pohyby, avšak musíte počítať s menšou smerovou stabilitou a pri pritiahnutí cykliky musíte pridvihnúť páku kolektívneho riadenia, aby ste nepoškodili chvostový rotor pri zaklonení vrtuľníka. Smer udržiavajte pomocou pedálov nožného riadenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥