Pristátie

Pristátie – Landing

Pristátie je kritická fáza letu, kedy lietadlo klesá a pristáva na povrchu. Táto fáza je jednou z najdôležitejších a najrizikovejších v letectve, pretože vyžaduje presnú koordináciu a kontrolu nad lietadlom, aby sa zabezpečilo bezpečné pristátie. Pristátie je dôležitým aspektom každého letu, bez ohľadu na jeho typ, a zahrňuje niekoľko kľúčových aspektov a pojmov.

LDG (Pristátie)

LDG je skratkou pre Landing, čo znamená pristátie. Táto skratka sa často používa v letectve a je súčasťou mnohých dokumentov, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami a smernicami letectva. Jedným z týchto dôležitých dokumentov je ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) – Dokument 8400 Skratky a kódy. V tomto dokumente sú zozbierané všetky dôležité skratky a kódy, ktoré sa používajú v letectve, vrátane skratky LDG.

LDA (Dostupná pristávacia vzdialenosť)

LDA je skratkou pre Landing Distance Available, čo znamená dostupná pristávacia vzdialenosť. Táto skratka sa tiež často vyskytuje v letectve a je súčasťou dokumentov, ktoré určujú parametre pristátia na konkrétnom letisku alebo pristávacej dráhe. Dostupná pristávacia vzdialenosť je kritickým faktorom pri plánovaní a vykonávaní pristátia, pretože určuje, koľko priestoru má lietadlo k dispozícii na bezpečné pristátie a zastavenie.

V záverečnom zhodnotení je pristátie v letectve dôležitým procesom, ktorý vyžaduje pozornosť k detailom a presnú prípravu. Skratky ako LDG a LDA sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a pomáhajú pilotom, letiskovým prevádzkovateľom a ďalším odborníkom v oblasti letectva udržiavať bezpečnosť a efektívnosť pristátia. Je dôležité, aby sa všetci zainteresovaní riadili medzinárodnými normami a smernicami, aby sa minimalizovali riziká a zabezpečila bezpečnosť lietania.

Přistání – Landing

Landing má skratku LDG. LDG (Landing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Landing distance available má skratku LDA. LDA (Landing distance available) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥