Stredná doba používania

Stredná doba používania, v anglickom leteckom slangu známa ako Mean Time of Use (MTU), je kľúčovým pojmom v leteckej technológii a údržbe lietadiel. Vyjadruje priemernej …

Miestny stredný čas

Letecký odborný výraz Local mean time sa v slovenčine prekladá ako Miestny stredný čas. Miestny stredný čas (LMT) predstavuje meranie času na konkrétnom mieste, ktoré …

Čas sólového letu

Letecký odborný výraz Solo flight time sa v slovenčine prekladá ako Čas sólového letu. Tento termín označuje dobu letu, počas ktorej je pilot-žiak jedinou osobou …

časová modulácia

Časová modulácia, známa aj ako time modulation, je základným pojmom v oblasti leteckých komunikačných systémov, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri prenose dát a signálov vo …

Prístrojová doba

Prístrojová doba – Instrumentálna doba Prístrojová doba, známa aj ako pozemná prístrojová doba, je kľúčovým pojmom v leteckej terminológii, ktorý sa týka času stráveného lietadlom …

Reakčná doba

Reakčná doba, často označovaná aj ako čas odpovede, je kritickým faktorom v letectve, ktorý ovplyvňuje schopnosť lietadla rýchlo a presne reagovať na rôzne podnety a …

Čas účinnej ochrany

Čas účinnej ochrany, známy aj ako holdover time, je kritický letecký parameter, ktorý označuje vypočítaný čas, počas ktorého protinámrazová kvapalina použitá na ošetrenie povrchu lietadla …

Doba pôsobenia

Doba pôsobenia, známa aj pod názvom Holdover Time v leteckom odbore, predstavuje odhadovaný časový interval, počas ktorého protinámrazová kapalina zabráni tvorbe námrazy, ľadu alebo nahromadeniu …

Prístrojový čas

Prístrojový Čas – Instrument Time Prístrojový čas je dôležitým pojmom v letectve a navigácii, ktorý sa týka merania času v leteckých operáciách. Tento čas môže …

Časové oneskorenie

Letecký výraz Time delay, ktorý sa v slovenčine prekladá ako Časové oneskorenie, je kľúčovým pojmom v leteckom odbore, ktorý sa týka času potrebného na vykonanie …

Časový záznam

Termín Time recording v leteckom odbore sa v slovenčine prekladá ako Časový záznam. Tento pojem sa týka procesu, počas ktorého sa zaznamenávajú zmeny v určitej …

Časový priebeh

Letecký Odborný Výraz: Time History Časový priebeh predstavuje záznam alebo sledovanie zmeny určitej premennej vzhľadom na časový parameter. V leteckom kontexte sa termín časový priebeh …

vytrvalosť

Letecký Odborný Výraz: Čas Vytrvalosti (Loiter Time) Čas vytrvalosti, známy aj ako loiter time, je dôležitý letecký termín, ktorý označuje maximálny čas, počas ktorého môže …

Flight time

Čas letu vo svete leteckej dopravy Čas letu je kritickým faktorom v leteckej doprave, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v meraní času, ktorý lietadlo strávi vo …

Letový čas

Letový čas – Flight Time Termín flight time v leteckom kontexte označuje celkový čas od okamihu, keď sa lietadlo prvýkrát začne pohybovať v súvislosti s …

Čas letu

Čas letu je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý presne definuje obdobie, počas ktorého je lietadlo v pohybe od okamihu, kedy sa prvýkrát rozbehol s …