Časový priebeh

Letecký Odborný Výraz: Time History

Časový priebeh predstavuje záznam alebo sledovanie zmeny určitej premennej vzhľadom na časový parameter. V leteckom kontexte sa termín časový priebeh často využíva na monitorovanie a analyzovanie dát, ktoré zachytávajú zmeny rôznych premenných alebo udalostí v priebehu času.

V leteckej technike je sledovanie časového priebehu dôležité pre množstvo aspektov, vrátane analýzy letových údajov, monitorovania výkonnosti lietadla a vyhodnocovania bezpečnosti letu. Tento postup umožňuje inžinierom a leteckým expertom sledovať, ako sa určité premenné menia vzhľadom na čas, čo môže poskytnúť cenné informácie pre vylepšenie letectva.

V praxi sa časový priebeh často zaznamenáva pomocou špeciálnych senzorov, meracích zariadení a softvéru, ktoré umožňujú presné a podrobné sledovanie zmien v rôznych letových parametrách. Tieto údaje sa potom analyzujú a interpretujú s cieľom zlepšiť efektivitu, bezpečnosť a spoľahlivosť leteckých operácií.

Časový priebeh je neoddeliteľnou súčasťou výskumu, vývoja a prevádzky v leteckom priemysle, ktorý pomáha vytvárať lepšie a bezpečnejšie lietadlá a zároveň zlepšuje celkovú kvalitu letectva.

Záznam změny proměnné v závislosti na čase.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥