Pred spustením motora

Pred spustením motora uskutočnite tieto úkony:

 • Upínacie pásy – zapnúť
 • Poistky – zatlačiť
 • Palivo – otvoriť
 • Aretácia cykliky a kolektívu – uvoľniť
 • Cyklika, kolektív, pedále – voľnosť riadenia v plnom rozsahu
 • Kolektív dole – zaaretovať úplne dole
 • Cyklika v neutrále – zaaretovať
 • Pedále – v neutrále
 • Výškomer – nastaviť
 • Všetky spínače avioniky – vypnuté
 • Spojka – vypnutá
 • Zmes plne bohatá – zatlačená
 • Ochrana ovládača zmesi – nainštalovaná
 • Ohrev karburátora – vypnutý
 • Brzda nosného rotora – odbrzdená

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥