Vyváženie a aretácia riadenia

Vyvažovacie pružiny sú včlenené do cyklického aj kolektívneho riadenia. Vyváženie síl z rotora v kolektívnom riadení Vám umožňuje uvoľniť ľavú ruku počas väčšiny režimov letu. Pozdĺžne riadenie cykliky má trvalo zabudované pružiny, ktoré rušia väčšinu pozdĺžnych síl v riadení počas preletov. Priečne cyklické riadenie je vybavené zapínateľnou vyvažovacou pružinou pre vylúčenie sily v riadení doľava, ktorá vzniká pri doprednom lete veľkou rýchlosťou. Zariadenie je ovládané vytiahnutím alebo zatlačením ovládača, ktorý je umiestnený hneď pred riadením cykliky. Od výrobného čísla 550 je umiestnený ovládač na ľavej strane konzoly prístrojovej dosky.

POZOR: Ak za letu z nepozornosti vytiahnete ovládač bohatosti zmesi namiesto ovládača vyváženia, dôsledkom toho bude okamžité zastavenie motora. Aby ste sa vyhli nežiaducemu pohnutiu ovládačom, vždy siahajte na priečne vyváženie cykliky z ľavej strany.

Cyklické a kolektívne riadenie je tiež vybavené nastaviteľnou trecou aretáciou. Ovládač je umiestnený na zadnom konci strednej páky kolektívneho riadenia. Pohybom vzad sa trenie zvyšuje, dopredu sa uvoľňuje. Aretácia je normálne použiteľná len na zemi. Ovládač trecej aretácie cyklického riadenia je umiestnený na ľavej strane riadiacej páky a je použiteľná ako na zemi, tak aj za letu. Otáčaním ovládača v smere hodinových ručičiek sa zväčšuje trenie ako v pozdĺžnom, tak aj v priečnom smere riadenia cykliky. Pedále nožného riadenia sú priamo spojené s ovládaním chvostovej vrtuľky a riadenie nie je vybavené žiadnou vyvažovacou pružinou ani trecou aretáciou.

Ovládanie trecieho odporu za letu musí byť používané opatrne, aby ste sa vyhli neúmernému dotiahnutiu riadenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥