Polojasno

Polojasno (Scattered) je meteorologický termín používaný v leteckom prostredí na popis stavu oblohy. Tento termín označuje situáciu, kedy sa obloha čiastočne zakrýva oblakmi, ale medzi …

kapota motora

Kapota motora v leteckom kontexte predstavuje dôležitú súčasť vrtuľníka, ktorá má zásadný vplyv na jeho aerodynamiku a bezpečnosť prevádzky. Je to vonkajší kryt, ktorý chráni …

December

December je posledný mesiac v roku podľa gréckeho kalendára a súčasne je to aj jeden z dvanástich mesiacov v bežnom kalendárnom roku. V mnohých častiach …

Skoro jasno

Vo svete meteorológie a leteckej terminológie sa výraz Few používa na označenie atmosférických podmienok, kedy je obloha takmer jasná alebo málo oblačnosti. V leteckom prostredí …

krídelník

Krídelník je špeciálny typ motorového lietadla, ktoré je ťažšie ako vzduch, ale dokáže lietať pomocou aerodynamických síl vytváraných pohybom svojich nosných plôch. Tento typ lietadla, …

Bod dotyku

Bod dotyku je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje bod, v ktorom letadlo pristáva na vzletovej alebo pristávacej dráhe. V odborných termínoch sa nazýva …

Aplikácie

V leteckom kontexte sa termín aplikácia odvoláva na softvérový program alebo systém, ktorý je navrhnutý na manipuláciu a zpracování dát a údajov v rámci leteckých …

Október

Október, známy aj pod anglickým názvom October, je desiaty mesiac kalendárneho roka. V leteckom odbore je každý mesiac zastúpený špecifickým kódom, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu …

Zmenené

Zmenené je termín používaný v leteckom odbore na označenie situácií, kedy došlo k úpravám, modifikáciám alebo aktualizáciám. V anglickom leteckom jazyku sa tento pojem označuje …

Utorok

Úterý je druhý deň v týždni, nasledujúci po pondelku a predchádzajúci stredu. V anglickom leteckom odbore sa úterok označuje ako Tuesday. Skratka pre úterok je …

Kvalifikácia

Rating je termín používaný v leteckom priemysle na označenie určitých kvalifikácií alebo oprávnení, ktoré sú uvedené v pilotných alebo iných leteckých preukazoch zpôsobilosti. Tieto záznamy …

Fronta

Fronta je kľúčovým pojmom v oblasti meteorológie a leteckej meteorológie, ktorý hrá dôležitú úlohu pri predpovedi počasia a bezpečnosti leteckých operácií. V leteckom kontexte predstavuje …

Vzducholoď

Motorové lietadlo, ktoré je ľahšie ako vzduch, nesie názov vzducholoď. Tento unikátny druh leteckého vozidla využíva princíp vztlaku, ktorý umožňuje jej schopnosť stúpať a klesať …

Kontrola

Kontrola, označovaná aj ako Check, je dôležitý letecký odborný výraz, ktorý sa často vyskytuje v kontexte bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti letectva. Tento termín je široko …

Štrk

Letecký Odborný Výraz: Štěrk Vo svete leteckých operácií je bezpečnosť prioritou číslo jedna. Preto je dôležité mať presné a jednoznačné termíny na označenie rôznych povrchov, …

Obaly

Obaly v leteckom priemysle V leteckom priemysle zohrávajú obaly dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezpečného a efektívneho prepravovania rôznych materiálov a komponentov. Termín obaly sa vzťahuje …