Zemepisná dĺžka

Zemepisná dĺžka, známa aj ako zemepisný meridián, je geografický parameter, ktorý určuje polohu miesta na Zemi východne alebo západne od nultého meridiánu, ktorý prechádza Greenwichom, …

Záchranná jednotka

Záchranná jednotka je špeciálna skupina, ktorá pozostáva z vycvičeného personálu a je vybavená špeciálnou výstrojou na rýchle vyhľadávanie a záchranné operácie. Tieto jednotky sú kľúčovými …

expresný balík

Expresný Balík v Leteckej Doprave: Rýchle a Spoľahlivé Doručenie Expresné balíky predstavujú špeciálnu kategóriu zásielok v leteckej doprave, ktoré sú určené na rýchle a efektívne …

Veľký letún

Letecký odborný výraz Large aeroplane sa v slovenčine prekladá ako Veľký letún. Termín veľký letún označuje letadlo s maximálnou certifikovanou vzletovou hmotnosťou viac ako 5 …

rýchlomer

Letecký odborný výraz air-speed indicator sa v slovenčine prekladá ako rýchlomer. Rýchlomer, vybavený väčšinou Pitotovou trubicou, je jedným z kľúčových leteckých palubných prístrojov, ktoré merajú …

Odbavovací plocha

Letecký odborný výraz Apron sa v slovenčine prekladá ako Odbavovací plocha. Tento termín označuje vymezenú plochu na pozemnom letisku, ktorá je určená na umiestnenie lietadiel …

Mierny, stredné

Letecký odborný výraz Moderate sa používa na indikáciu miery alebo intenzity určitých meteorologických javov alebo vplyvov v letectve. Tento termín sa využíva na označenie miernych …

Tu … alebo s týmto

Tu … alebo s týmto sú výrazy, ktoré sa často používajú v leteckej komunikácii, aby sa zdôraznila dôležitosť alebo umiestnenie konkrétnej informácie, dokumentu alebo inštrukcie. …

Na vyžiadanie

Na vyžiadanie v leteckom kontexte často označuje služby, produkty alebo operácie, ktoré sa vykonávajú alebo poskytujú len v prípade, že sú explicitne požadované klientom alebo …

Malý letún

Malý letún predstavuje kategóriu lietadiel, ktorá je charakteristická svojou maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou. Tieto letúny sú často preferovanou voľbou pre …

Potvrdenie

Potvrdenie – Acknowledge Termín potvrdenie v leteckom kontexte predstavuje proces, ktorým posádka lietadla indikuje, že prijala a pochopila určitý signál, správu alebo príkaz. Tento proces …

Nekompatibilné

Nekompatibilné – Inkompatibilné Termín nekompatibilné v leteckom kontexte označuje situácie, kde dve alebo viacero látek, materiálov alebo prvkov nemôžu byť bezpečne zmiešané alebo kombinované kvôli …

Beta konania

Beta Control predstavuje systém, pomocou ktorého môže byť vrtuľa ovládaná pod uhlami nastavenia listov priamo vybranými posádkou alebo inými prostriedkami a je bežne používaný počas …

chvostový nosník

Chvostový nosník, známy aj pod názvom tailboom v anglickom leteckom odbore, je kľúčovou súčasťou helikoptéry. Je to dlhý, rúrovitý komponent, ktorý tvorí chvost helikoptéry. Jeden …

Polojasno

Polojasno (Scattered) je meteorologický termín používaný v leteckom prostredí na popis stavu oblohy. Tento termín označuje situáciu, kedy sa obloha čiastočne zakrýva oblakmi, ale medzi …

kapota motora

Kapota motora v leteckom kontexte predstavuje dôležitú súčasť vrtuľníka, ktorá má zásadný vplyv na jeho aerodynamiku a bezpečnosť prevádzky. Je to vonkajší kryt, ktorý chráni …

December

December je posledný mesiac v roku podľa gréckeho kalendára a súčasne je to aj jeden z dvanástich mesiacov v bežnom kalendárnom roku. V mnohých častiach …

Skoro jasno

Vo svete meteorológie a leteckej terminológie sa výraz Few používa na označenie atmosférických podmienok, kedy je obloha takmer jasná alebo málo oblačnosti. V leteckom prostredí …

krídelník

Krídelník je špeciálny typ motorového lietadla, ktoré je ťažšie ako vzduch, ale dokáže lietať pomocou aerodynamických síl vytváraných pohybom svojich nosných plôch. Tento typ lietadla, …

Bod dotyku

Bod dotyku je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje bod, v ktorom letadlo pristáva na vzletovej alebo pristávacej dráhe. V odborných termínoch sa nazýva …

Aplikácie

V leteckom kontexte sa termín aplikácia odvoláva na softvérový program alebo systém, ktorý je navrhnutý na manipuláciu a zpracování dát a údajov v rámci leteckých …