Odbavovací plocha

Letecký odborný výraz Apron sa v slovenčine prekladá ako Odbavovací plocha. Tento termín označuje vymezenú plochu na pozemnom letisku, ktorá je určená na umiestnenie lietadiel počas nastupovania a vystupovania cestujúcich, nakladania alebo vykladania pošty a tovaru, plnenie palivom, parkovanie a údržbu.

Odbavovací plocha je dôležitou časťou letiska, kde sa uskutočňujú rôzne operácie týkajúce sa pohybu a údržby lietadiel. Táto oblasť umožňuje bezpečné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, nakladanie a vykladanie nákladu a paliva, a tiež parkovanie lietadiel počas prestojov alebo medzi letmi.

Na odbavovacej ploche môžu lietadlá čakať na svoje štartovacie a pristávacie časy, podstúpiť rutinnú údržbu, byť zásobované palivom alebo nakladať a vykladať náklad. Táto oblasť letiska je dôkladne organizovaná a riadená letiskovými operátormi, aby sa zabezpečila plynulá prevádzka a bezpečnosť všetkých lietadiel a osôb na letisku.

Pre letovú posádku, cestujúcich a letecký personál je odbavovací plocha dôležitým miestom, kde sa uskutočňujú kľúčové letecké operácie pred a po leteckých misiách. Je to miesto, kde sa začína a končí mnoho letov a kde sa zabezpečuje plynulý chod leteckej prevádzky.

Odbavovací plocha – Apron

Vymezená plocha na pozemním letišti, určená k umístění letadel pro nastupování a vystupování cestujících, pro nakládání nebo vykládání pošty nebo zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *