rýchlomer

Letecký odborný výraz air-speed indicator sa v slovenčine prekladá ako rýchlomer. Rýchlomer, vybavený väčšinou Pitotovou trubicou, je jedným z kľúčových leteckých palubných prístrojov, ktoré merajú rýchlosť vzduchu počas letu.

Rýchlomery sa delia na dva hlavné typy: relatívne a absolútne. Relatívne rýchlomery udávajú rýchlosť, akou sa lietadlo alebo vrtuľník pohybuje vzhľadom k okolitému vzduchu. Táto informácia je dôležitá pre pilotov, keďže im umožňuje vedieť, akou rýchlosťou sa pohybujú vo vzduchu nezávisle od vplyvov vetra či iných atmosférických podmienok.

Na druhej strane absolútne rýchlomery udávajú rýchlosť lietadla voči zemi. Táto hodnota zahŕňa aj vplyv vetra a iných atmosférických podmienok, čo je dôležité pri plánovaní trásy letu a určovaní času príchodu na cieľové letisko.

Rýchlomer je neoddeliteľnou súčasťou leteckých palubných prístrojov a hrá kľúčovú úlohu pri monitorovaní a riadení letu. Poskytuje pilotom dôležité údaje o rýchlosti letu, čo je nevyhnutné pre bezpečné a presné navigovanie vo vzduchu.

Rýchlomer, prevažne s Pitotovou trubicou patrí medzi letecké palubné prístroje, ktoré merajú rýchlosť vzduchu počas letu. Rýchlomery sa delia na relatívne a absolútne. Relatívne rýchlomery udávajú, akou rýchlosťou sa pohybuje vrtuľník vzhľadom k okolitému vzduchu. Absolútne rýchlomery udávajú rýchlosť lietadla voči zemi. Absolútne rýchlomery sa používajú len pre špeciálne účely. Rýchlomer patrí medzi letové palubné prístroje zamerané na kontrolu letu a určujúce polohu a pohyb vrtuľníka vo vzdušnom priestore.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥